پر بازدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب اداری شغلی

پربیننده ترین مطالب علم و دانش

پربیننده ترین مطالب فرهنگ و جامعه

حقوق و مزایا

بیمه و بازنشستگی

ایثارگران و رزمندگان

قوانین و مقررات

بخشنامه ۵۰۷۹۵ معاونت توسعه سابق درباره دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده...

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای بند ٣ ماده ۶٨...

بخشنامه ۵۴۹۸۷۵ سازمان برنامه و بودجه درباره دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی...

براساس این دستورالعمل، ماموریت جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام...

کار و شغل

مالی و محاسباتی

فساد در مناقصات دولتی، دولت می خواهد با کارمندانش معامله کند!

برخی کارکنان رده‌بالای دولت درصدد هستند امکان معامله خودشان با خودشان، البته با چند‌صد هزار میلیارد تومان پول مردم را فراهم ‌کنند. موضوع یک بند...

فرهنگ و جامعه

مالی و اقتصادی

علم و دانش