شلاق و جریمه در انتظار مدیران پارتی باز

0

پاراف شلاق و جریمه در انتظار مدیران پارتی باز : عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی در برنامه گفتگو ویژه خبری از شبکه 2 سیما  درباره طرح شفاف سازی آزمون های استخدامی توضیح داد.

مجری از وی پرسید: طرحی که نمایندگان برای نظارت بر این آزمونهای استخدامی تصویب کنند که در راه صحن است، چه وضعیتی دارد؟
عزیزی گفت: بگذاریم حرفم را کامل کنم. طبق ماده 32 مدیریت خدمات کشوری، 90 درصد استخدامی ها به صورت آزمون باید باشد. 10 درصد استخدامها نیز به صورت قراردادی است. این قراردادی ها را هم گفتیم باید شفاف سازی شود. در دولت قبل اینقدر زیاد نیرو گرفتند و اصلا بی رویه نیرو گرفتند که اشک این دولت درآمده. آن 10 درصد قراردادی را که پر کردند، اضافه هم نیرو گرفتند. این دولت یک درصد هم نمی تواند نیرو بگیرد. برای این است می گویم بزرگترین متخلف خود دولت است،.

شلاق و جریمه در انتظار مدیران پارتی باز

مجری پرسید: ضمانت اجرایی این طرح شفاف سازی چیست؟
عزیزی گفت: گفتیم عدم رعایت ترتیبات این قانون، حسب مورد جرم تلقی می شود و متخلف به جزای نقدی از نوع مجازات درجه 6 مصرح در قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از 6 ماه تا 2 سال به حکم دادگاه محکوم می شود.

مجری پرسید: این مجازات درجه 6 یعنی چه؟
عزیزی گفت: موارد زیادی دارد، مثلا جریمه از دو میلیون تا 8 میلیون تومان را داریم یا 31 ضربه شلاق داریم.

مجری گفت: 2 میلیون تومان جریمه چقدر بازدارنده است؟
عزیزی گفت: مجازات شلاق خیلی بد است. اگر مدیر یک سازمان تخلف کند و جلوی مردم شلاقش بزنند، آبرویش می رود. این در قانون مجازات اسلامی نوع مجازات درجه 6 دیده شده. در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این مسایل دیده شده است.

در این بخش از برنامه، میزگرد قطع شد تا آخرین امتیاز بازی والیبال ایران و آمریکا، پخش شود. سرویس فرهاد قائمی که بازی ایران و آمریکا را ختم کرد، روی آنتن زنده برنامه پخش شد و میهمان برنامه نیز ضمن تبریک پیروزی تیم ایران بر آمریکا گفت: امیدواریم آقای دکتر ظریف هم در مذاکرات غلبه کنند و دل مردم را شاد کنند.

عزیزی در پایان این برنامه گفت: شفاف سازی، مبنای عدالت اجتماعی است و اگر شفاف سازی شود، رانت خواری نیز از بین می رود.*خبرآنلاین.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here