مرخصی استحقاقی سالانه کارگران چند روز است؟

یکی از کارگران زحمت کش و محترم کشور اسلامی ما سئوالی را از صفحه حقوقی خراسان ÷رسیده است به این مضمون ” کارگری هستم همیشه شب کار و میزان حقوق دریافتی من، در این چند سال، به اندازه همکاران روز کارم بوده است؛ اما به خاطر ترس از بیکار شدن اعتراضی نکردم. آیا در آینده می توانم پیگیر حقوق خود باشم؟”

پاسخی که ایشان دریافت نموده است به این شرح است: به نظر می رسد، بتوانید در آینده نیز پیگیر حق و حقوقتان شوید و بعید به نظر می رسد مطالبات دستمزدی شما، مشمول مرور زمان شود. همان طور که در قسمت های پیشین نیز اشاره شد، اتخاذ سیاست شب کاری دائم برای کارگران یک کارگاه، کمی خارج از عرف و عجیب به نظر می رسد. با این رویکرد، شما کارگر شیفتی محسوب نمی شوید. چون مطابق ماده ۵۶ قانون کار، کارگر نوبتی(شیفتی)، کارگری است که ساعات اشتغال به کار او، به صورت چرخشی در صبح و عصر، صبح و عصر و شب، صبح و شب یا عصر و شب واقع شود.

به کارگران این دسته از مشاغل، دستمزد اضافه ای معادل ۱۰ تا ۵/۲۲ درصد حقوق پایه تعلق می گیرد. اما در مورد شما، با توجه به نوبتی نبودن زمان اشتغالتان، کارفرما طبق ماده ۵۸ قانون کار، موظف است مبلغی معادل ۳۵ درصد بیشتر از دستمزد معمول ساعتی به شما بپردازد. جالب اینجاست که اگر کارفرمای شما برای اداره کارگاهش از سیستم نوبت کاری استفاده می کرد، پرداخت هزینه دستمزد کمتری به او تحمیل می شد.

شما هر زمان که بخواهید می توانید با تنظیم شکایت در مراجع ذی صلاح نسبت به دریافت مابه التفاوت دستمزدتان اقدام کنید. با این حال، توجه داشته باشید که امضای قرارداد سفید، که متأسفانه این روزها رواج فراوانی دارد، یا تسلیم چک به کارفرما در زمان آغاز به کار یا بعد از آن، با وجود منع قانونی، می تواند شما را در مسیر دریافت حق و حقوقتان با مشکلات متعددی روبه رو کند.

پرسش: کارفرمای ما مدعی است تعداد روزهای مرخصی استحقاقی سالانه، ۲۶ روز است، در حالی که قانوناً ۳۰ روز مرخصی داریم. آیا این ادعا قانونی است؟
پاسخ: بر اساس ماده ۶۴ قانون کار، «مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.» ظاهراً در تفسیر این ماده قانونی، ابهاماتی وجود دارد.

به نظر می رسد موضوع چهار روز جمعه محاسبه شده، زمانی مصداق داشته باشد که فرد یک ماه متوالی مرخصی بگیرد یا در بین روزهایی که مرخصی گرفته، روز جمعه وجود داشته باشد. این نکته را می توان از عبارت «سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد»، دریافت. با این حال، بسیاری از کارفرمایان، مرخصی استحقاقی را با کسر چهار جمعه ذکر شده در ماده ۶۴ محاسبه می کنند و تعداد روزهای مرخصی سالانه کارگران را ۲۶ روز در نظر می گیرند.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.