تصويب‌نامه در خصوص اختصاص ۳۴۰۰پست سازمانی به سازمان ثبت اسناد و املاک

0

پاراف تصويب‌نامه در خصوص اختصاص ۳۴۰۰پست سازمانی به سازمان ثبت اسناد و املاک : شماره۱۰۱۶۱۳/ت۵۰۴۶۳هـ ۴/۹/۱۳۹۳

تصويب‌نامه در خصوص اختصاص تعداد (۳۴۰۰) پست سازماني به منظور تقويت واحدهاي استاني، شهرستاني و بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هيأت وزيران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصويب کرد:

به منظور تقويت واحدهاي استاني، شهرستاني و بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد (۳۴۰۰) پست سازماني با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد و در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد تا به صورت تدريجي و پس از مهيا شدن امکانات، تجهيزات، ساختمان‌هاي اداري و تأمين اعتبار لازم، حسب‌مورد توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به سازمان مذکور اختصاص يابد.

معاون اول رئيس‎جمهور

اسحاق جهانگيري

تصويب‌نامه در خصوص اختصاص ۳۴۰۰پست سازمانی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید