بخشنامه 969/92/220 در مورد تبديل وضعيت فرزندان شهدا و جانبازان

3

پاراف بخشنامه 969/92/220 مورخ 92/1/24در مورد تبديل وضعيت فرزندان شهدا و جانبازان :

به کلیه دستگاههای اجرایی

موضوع: تبدیل وضع استخدامی نیروهای قراردادی و پیمانی جانباز و فرزند شهید

با سلام و احترام؛ با توجه به استعلامات و سوالات دستگاهه های اجرایی در خصوص تبدیل وضع استخدامی نیروهای قراردادی جانباز و فرزند شهید اعلام می دارد: به استناد ماده (۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و بند “الف” ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه ، تبدیل وضع کارمندان قراردادی و پیمانی جانباز یا فرزندشهید دستگاه های اجرایی با رعایت سایر ضوابط مربوطه به استخدام رسمی امکان پذیر است. در این راستا لازم است دستکاههای اجرایی برای طی فرایند مربوط به تبدیل وضع افراد مذکور، از طریق بستر سامانه کارمند ایران اقدام نمایند.

هاجر تحریری نیک صفت- معاون راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دانلود بخشنامه شماره 969/92/220 مورخ 24/01/1392 در رابطه با تبديل وضعيت فرزندان شهدا و جانبازان

پاراف بخشنامه 969/92/220 مورخ 92/1/24در مورد تبديل وضعيت فرزندان شهدا و جانبازان :

به کلیه دستگاههای اجرایی

موضوع: تبدیل وضع استخدامی نیروهای قراردادی و پیمانی جانباز و فرزند شهید

با سلام و احترام؛ با توجه به استعلامات و سوالات دستگاهه های اجرایی در خصوص تبدیل وضع استخدامی نیروهای قراردادی جانباز و فرزند شهید اعلام می دارد: به استناد ماده (۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و بند “الف” ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه ، تبدیل وضع کارمندان قراردادی و پیمانی جانباز یا فرزندشهید دستگاه های اجرایی با رعایت سایر ضوابط مربوطه به استخدام رسمی امکان پذیر است. در این راستا لازم است دستکاههای اجرایی برای طی فرایند مربوط به تبدیل وضع افراد مذکور، از طریق بستر سامانه کارمند ایران اقدام نمایند.

هاجر تحریری نیک صفت- معاون راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

3 نظرات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here