گفته های شهیدی از اشکالات مجموعه اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران

0
بنیاد شهید و امور ایثارگران
بنیاد شهید و امور ایثارگران

پاراف گفته های شهیدی از اشکالات مجموعه اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران : سید محمد علی شهیدی رییس بنیادشهید و امور ایثارگران با تاکید بر رضایت از عملکرد مجموعه های اقتصادی بنیادشهید، گفت: منکر وجود ایراد و اشکال در مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید نیستم.

به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید حافظ این اموال هستم حتی اگر امروز دخل و تصرفی در این اموال به صورت عمده شکل گیرد از مقام معظم رهبری اجازه گرفته می شود و ایشان تاکید دارند که هرگونه بنده تشخیص بدهم می توانم عمل کنم بنابراین جداسازی این مجموعه ها در اختیار مقام معظم رهبری است.

وی درخصوص پیشنهاد جداسازی مجموعه‌های اقتصادی از بنیاد شهید، گفت: امام (ره) درسال ۵۸ بنیادشهید را برای خدمات رسانی به خانواده های ایثارگران تشکیل داد که پس از تشکیل بنیاد اموالی در اختیار این نهاد زیر نظر ولی فقیه قرار گرفت که درآمدهایی برای بنیاد شهید دارد.

وی با تاکید بر اینکه دستور مقام معظم رهبری برای جداسازی اموال و مجموعه‌های اقتصادی از بنیاد شهید الزامی است، تصریح کرد: مجلس می‌تواند بر مبنای دستور ایشان با طرح و لایحه‌ای این موضوع را پیگیری کنند اما این اموال در حال حاضر به عنوان سازمان های مختلفی در اختیار بنیاد شهید زیر نظر نماینده مقام معظم رهبری است.

شهیدی درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر بروز تخلفات در مجموعه های بنیاد شهید، افزود: تخلفات به آن معنا که گفته می شود وجود ندارد ولی در هر مجموعه‌ای حتی فرهنگی ممکن است کوتاهی‌هایی صورت گیرد، نمی توان به طور قطع گفت که همه معصوم هستند و هیچ ایراد و اشکالی وجود ندارد بنابراین منکر وجود ایراد و اشکال در مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید نیستم اما پررنگ کردن مسائل دارای اشکال است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با بیان اینکه از عملکرد مجموعه های اقتصادی تحت نظر بنیاد شهید رضایت دارم، گفت: حتی معاون اقتصادی بنیاد شهید درجلسه آخر درخصوص سازمان اقتصادی کوثر اعلام کرد که بنیاد شهید بهترین و کم اشکال ترین سازمان های اقتصادی نهادمقام معظم رهبری را دارند.خانه ملت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید