توجه به کارگران بازنشسته، کارمندان و افراد کم درآمد در مجلس دهم

0
توجه به کارگران بازنشسته، کارمندان و افراد کم درآمد در مجلس دهم
توجه به کارگران بازنشسته، کارمندان و افراد کم درآمد در مجلس دهم

پاراف توجه به کارگران بازنشسته، کارمندان و افراد کم درآمد در مجلس دهم: محجوب منتخب اصلاح طلب مردم تهران در مجلس دهم گفت: اولویت مجلس دهم باید توجه به کارگران بازنشسته، کارمندان و افراد کم درآمد باشد.

وی با اشاره به این که منتخبین تهران همه از یک لیست واحد بیرون آمده‌اند گفت: باید اولویت مجلس دهم توجه به کارگران بازنشسته، کارمندان و کسانی باشد که درآمد کمی دارند.

علیرضا محجوب منتخب مردم تهران در مجلس دهم اظهار داشت: ما یک انتخاباتی را پشت سر گذاشتیم که پیر و جوان، کارگر و کارفرما همه در آن حضور داشتند و اکثر مردم همان طور که رئیس جمهور بارها از آن ها خواسته ها بود در منزل نماندند و این حضور گسترده مردم در صندوق های رای یک پاسخ به دعوت عام بود.

وی خاطر نشان ساخت: هر زمان که ما روی یک موضوع متحد و متمرکز شویم یک پاسخ واحدی از مردم دریافت می کنیم و این حضور نیز پاسخی به تقاضاهای مکرر بود ضمن این که مردم خواسته و سخنی نیز از ما دارند که باید آن خواسته و سخن نیز در جای خود رسیدگی شود.

منتخب مردم تهران در خصوص غیرقابل پیش بینی بودن نتایج انتخابات در تهران بیان داشت: درست است که بیش از اندازه تصور حضور مردم را در پای صندوق های رای خصوصاً در ساعات پایانی روز رای گیری داشتیم اما نمی شود گفت که این اتفاق غیرقابل پیش بینی بود بلکه می شد توقع داشت این اتفاق بیفتد.

محجوب با اشاره به این که منتخبین تهران همه از یک لیست واحد بیرون آمده اند ادامه داد: باید اولویت مجلس دهم توجه به کارگران بازنشسته، کارمندان و کسانی باشد که درآمد کمی دارند

وی ادامه داد: تولید ملی کار کارگر ایرانی و سرمایه ایرانی را باید اساس قرار دارد لذا باید از کارگر ایرانی حمایت کرد.باشگاه جوان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here