نحوه اضافه کردن خدمت سربازی به سوابق بیمه

1
نحوه اضافه کردن خدمت سربازی به سوابق بیمه
نحوه اضافه کردن خدمت سربازی به سوابق بیمه

پاراف نحوه اضافه کردن خدمت سربازی به سوابق بیمه : سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و ۱۸ نوع خدمت به مخاطبان ارائه می کند. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی شرکای اجتماعی از راهبردهای مدیریتی این سازمان است. در این بخش سئوالات رایج موضوعاتی مانند بازماندگان، از کارافتادگی، بازماندگان، اروتز و پروتز، کمک هزینه هایی مانند ازدواج، بارداری، اروتز و پروتز، بیماری، بیکاری، کفن ودفن مطرح و اطلاعات لازم در این خصوص ارائه شده است. افراد تحت تکفل، انتقال سوابق، حوادث ناشی از کار، دفترچه درمانی ، دوران خدمت نظام وظیفه و سوابق بیمه ای و سامانه مشاهده سوابق از دیگر موضوعات طرح شده در این بخش است که بیمه شدگان می توانند توضیحات آن را دریافت کنند.

1- آیا دوران خدمت نظام وظیفه جزو سوابق پرداخت حق بیمه منظور می شود ؟

به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب۳۰/۱/۸۳ وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۲۸/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸/۴/۸۴ هیـأت محترم وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه بیمه و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر در ماده ۳ آئین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سی ام سهم بیمه شده و بیست و سه سی ام سهم دولت امکانپذیر می باشد.

2- چگونه می توان مدت خدمت سربازی را جزو سوابق بیمه ای محسوب کرد؟

متقاضی چنانچه در زمان درخواست در ردیف بیمه شدگان سازمان قرار داشته باشد و قبل از آن نیز دارای دو سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد می تواند با مراجعه به شعبه محل پرداخت حق بیمه تقاضای خود را مبنی بر احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه ارائه نمایند.

3-  حق بیمه متعلق به دوران خدمت نظام وظیفه برچه مبنایی محاسبه می شود؟

به استناد ماده ۳ آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸/۴/۸۴ هیـأت محترم وزیران حق بیمه مربوط به خدمت نظام وظیفه به شرح ذیل محاسبه می گردد. که ۲۳ %  سهم دولت و ۷ % سهم بیمه شده خواهد شد.

یک دیدگاه

  1. باسلام ما رزمنگان وجانبازان باید برای پرداخت حق بیمه حضور در جبهه با خدمت کنان درزمان صلح فرقی داشته باشیم اللخصوص حضور در جبهه بصورت بسیجی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید