نظام اداری در آی سی یو و ممنوع الملاقات است! لطفا مراجعه نفرمائید!

0
نظام اداری در آی سی یو و ممنوع الملاقات است
نظام اداری در آی سی یو و ممنوع الملاقات است

پاراف نظام اداری در آی سی یو و ممنوع الملاقات است! لطفا مراجعه نفرمائید! : نظام اداری مدتی است به دلیل عارضه مغزی در آی سی یو بیمارستان دولت در حالت کما به سر می برد. گروه پزشکی از زنده ماندن و بازگشت وی قطع امید کرده اند!

پزشکان نیز از عموم مردم تقاضا کرده اند به دلیل شرایط خاص پزشکی نظام اداری، جهت ملاقات  به محل بیمارستان مراجعه ننمایند. نظام اداری فعلا ممنوع الملاقات است. ما دنبال راه و حل های جدیدی هستیم تا بتوانیم هر چه زودتر مغز مورد نظر را برای پیوند تهیه کنیم.

پزشکان می گویند وی در حالت زندگی نباتی به سر می برد. و برای حفظ این حالت به ناچار روزانه متحمل هزینه های گزافی هستیم. به پدر و مادر وی توصیه کرده ایم هر چه زودتر باید عمل پیوند مغز بر روی وی صورت گیرد.

اما به دلیل گروه خونی نایاب وی، پیدا کردن مغز برای نظام اداری بسیار سخت و همچنین گران است.

پدر و مادر وی نیز به  دلیل عدم توانایی در تهیه مغز برای پیوند، به ناچار به حفظ وضع موجود رضایت داده اند.

پزشکان نیز از عموم مردم تقاضا کرده اند به دلیل شرایط خاص پزشکی نظام اداری، جهت ملاقات  به محل بیمارستان مراجعه ننمایند. نظام اداری فعلا ممنوع الملاقات است. ما دنبال راه و حل های جدیدی هستیم تا بتوانیم هر چه زودتر مغز مورد نظر را برای پیوند تهیه کنیم.

این گزارشی بود از محل بیمارستان دولت و تشریح وضعیت نظام اداری.

ما هم از شما مردم عزیز درخواست می کنیم برای بهبودی نظام اداری دعا کنید.

البته شما زیاد جدی نگیرید فوق فوقش اگر مغز در مملکت خودمان پیدا نشد، می رویم از چین یک عدد مشابهش را می آوریم و در کله نظام اداری کار می گذاریم.

امیدواریم بدن نظام اداری مغز پیوند زده شده را پس نزند.

شما هم امیدوار باشید.

ما هم امیدواریم.

همه امیدوار باشند.

چون چاره دیگری نیست!

جام خودتان

 نظام اداری در آی سی یو و ممنوع الملاقات است! لطفا مراجعه نفرمائید!

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here