آگهی دعوت به همکاری در پست بانک

0

پاراف خبر مربوط به  آگهی دعوت به همکاری در پست بانک ، پست بانک ایران در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط را با مدارک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش به صورت قراردادی جذب نماید.

داوطلب گرامی:
لطفا بعد از مطالعه کامل شرایط قید شده و شهرهای مورد نیاز پست بانک در صورت تطابق با شرایط خود از لینک زیر به سامانه ثبت نام وارد شوید. مد نظر داشته باشید تا زمانی که کد پیگیری که بعد از پرداخت هزینه بر روی صفحه مشاهده خواهید نمود عملیات ثبت نام کامل نیست.
کد پی گیری را برای دریافت کارت ورود به جلسه یادداشت نمایند.

برای اطلاع بیشتر به سایت پست بانک مراجعه کنید

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here