پس از ۲۰ سال دریافت مجوز فعالیت پولی از بانک مرکزی تصویب شد!

0
پس از ۲۰ سال دریافت مجوز فعالیت پولی از بانک مرکزی تصویب شد!
پس از ۲۰ سال دریافت مجوز فعالیت پولی از بانک مرکزی تصویب شد!

پاراف پس از ۲۰ سال دریافت مجوز فعالیت پولی از بانک مرکزی تصویب شد! :  مدتی قبل خبری خوب و البته تلخ بر روی خروجی خبرگزاری ها و روزنامه ها منتظر شد، تیتر خبر اینگونه بود: ” مجوز بانک مرکزی برای هرگونه فعالیت پولی و اعتباری الزامی شد.” خبری خوب و امیدوار کننده از این جهت که بالاخره اخذ مجوز از بانک مرکزی رای هرگونه فعالیت مالی و اعتباری اجاری شده است و دیگر شاهد رشد قارچ گونه بیش از ۷ هزار موسسه و تعاونی اعتباری غیر مجاز در کشور نخواهیم بود.

مطمئنا اگر چنین قانونی (مجوز از بانک مرکزی برای هرگونه فعالیت پولی و اعتباری) ۲۰ سال پیش و حتی ۵ سال پیش به تصویب می رسید حداقل از تعداد سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری گرفتار کاسته می شد.

اما نکته تلخی که در این خبر وجود دارد این است که چرا مجلسی نشین ها و مسئولین امر در دوره های گذشته و در ابتدای شکل گیری این موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به فکر تصویب این قانون نیفتادند؟

حتما می بایست تعداد زیادی از سپرده گذاران و شهروندان اسیر این موسسات و تعاونی های غیر مجاز می شده و سرمایه های آنها ماه ها و حتی سال ها بلوکه شود تا مسئولین امر به فکر تصویب قانون می افتادند؟

هم اکنون مشکل مشتریان موسسه مالی و اعتباری میزان برای دریافت وجوهشان به بیش از ۱۵ ماه رسیده است و جالب تر اینکه حتی در این مدت نیز مجلسی ها به فکر تصویب چنین قانون ارزشمندی نیفتادند. البته مسئولین بانک مرکزی نیز بارها در این زمینه هشدارهای لازم را به مشتریان تعاونی اعتبار ها و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز داده اند.

مطمئنا اگر چنین قانونی (مجوز از بانک مرکزی برای هرگونه فعالیت پولی و اعتباری) ۲۰ سال پیش و حتی ۵ سال پیش به تصویب می رسید حداقل از تعداد سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری گرفتار کاسته می شد.اخبار بانک.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here