چه مأموران حق جریمه کردن وسایل نقلیه را دارند؟

0
چه مأموران حق جریمه کردن وسایل نقلیه را دارند؟
چه مأموران حق جریمه کردن وسایل نقلیه را دارند؟

پاراف چه مأموران حق جریمه کردن وسایل نقلیه را دارند؟ : طبق ماده ۴ قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی»، به مأموران موضوع ماده ۲ این قانون اجازه داده می شود، متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را، پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم، متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.

مأموران «موضوع ماده ۲»، افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده باشند.

افزون بر این، بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ این قانون، «راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده، که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند، به صورت رایگان، در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.» توجه داشته باشید که تنها مأموران موضوع ماده ۲ قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مجاز هستند برگ جریمه صادر و به رانندگان خاطی تسلیم کنند.

بنابراین، افرادی غیر از موارد یاد شده، حق ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی را ندارند. به عنوان مثال، مأمورانی که توسط ادارات یا شرکت های مجاز تاکسیرانی، به عنوان ناظر خط(یا هر عنوان دیگری)، تخلفات راهنمایی و رانندگی سایر وسایل نقلیه(مثلاً خودروهای غیرمجازی که در محل ایستگاه تاکسی، مسافر سوار یا پیاده می کنند) را ثبت می کنند، باید شرایط تبصره ۳ ماده ۲ این قانون را داشته باشند. در غیر این صورت، کار آن ها فاقد وجاهت قانونی است. در صورتی که متخلف، از دریافت قبض جریمه خودداری کند، قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی و به عنوان سابقه در اداره راهنمایی و رانندگی ثبت و نگهداری می شود.

طبق ماده ۵ قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی»، متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز، از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد، جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود، پرداخت و رسید دریافت نماید.

چنانچه وسیله نقلیه در محل غیرمجاز متوقف باشد و نیز در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود. در حالتی که متوقف کردن وسیله نقلیه ممکن نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد، مراتب به نحو مقتضی(با استفاده از خدمات پستی یا پیک) به اطلاع دارنده وسیله نقلیه خواهد رسید.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید