تجمیع و ادغام برخی از موسسات آموزش عالی برای کیفی کردن

0
تجمیع و ادغام برخی از موسسات آموزش عالی برای کیفی کردن
تجمیع و ادغام برخی از موسسات آموزش عالی برای کیفی کردن

پاراف تجمیع و ادغام برخی از موسسات آموزش عالی برای کیفی کردن : در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح آمایش آموزش عالی در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت و شاکله اصلی طرح به تصویب رسید.

بر این اساس در حوزه وزارت علوم نیز همانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،۱۰ منطقه علمی – آموزشی به استثنای تهران تعریف شد. در هر منطقه بزرگترین واحد دانشگاهی استان محوریت هماهنگی و هم‌افزا کردن فعالیت‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی را بر عهده دارد.

وزارت علوم موظف شد طرح رتبه بندی و اعتبارسنجی موسسات آموزش عالی را تهیه و به تصویب ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور برساند و از سوی دیگر برنامه ماموریت‌گرا کردن موسسات آموزش عالی را در سطوح ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و خاص تدوین و به مورد اجرا بگذارد.

با توجه به مزیت‌های نسبی هر استان و هر منطقه، بر اساس این طرح در آینده امکانات بیشتری به آن رشته‌ها و بخش‌هایی در حوزه‌های علوم داده خواهد شد که در هر کدام از مناطق جزو مزیت‌های نسبی جغرافیایی آن منطقه است.

همچنین مقرر شد وزارت علوم در مواردی که نیاز باشد، نسبت به تجمیع و ادغام برخی از موسسات آموزش عالی برای کیفی کردن، کاهش هزینه‌ها و چابک سازی آنها به نحوی که پاسخگوی نیازهای منطقه باشد، اقدام کند.

در خصوص تدوین طرح نظام جامع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز مقرر شد پیش نویس این طرح از سوی وزارت علوم با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هماهنگی و نظارت بر برنامه‌ریزی و اجرای اسناد آمایش آموزش عالی در حوزه وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب مصوبات شورا به عهده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گذاشته شد.

در حوزه تطبیق محتوای دروس دوره‌های آموزش عالی با نیازهای شغلی نیز قرار شد برنامه‌ریزی ویژه‌ای از طرف وزارت علوم انجام شود.

طرح آمایش سرزمینی و سرفصل‌های اساسی آن که در این جلسه مصوب شد، به وزارتخانه های علوم و بهداشت ابلاغ می‌شود و این وزارتخانه‌ها، این طرح را بر مبنای افق برنامه ایران ۱۴۰۴، در مدت زمان اجرای برنامه‌های ششم و هفتم در حوزه آموزش عالی عملیاتی خواهند کرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین ستاد راهبری نقشه جامع علمی را موظف کرد گزارش وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و حسب مورد دانشگاه آزاد اسلامی را در دوره‌های سالیانه دریافت و به شورا ارائه کند. در مواردی نیز که این طرح نیاز به بازنگری، تغییر بعضی مواد یا اضافه کردن ماده‌ای داشته باشد، موضوع به پیشنهاد وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌هایی که مجری هستند، ارائه و به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. دولت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید