علی صفدری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت شد

1

پاراف علی صفدری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت شد : با حکم محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حکم جدید سه معاونت توسعه علمی و فرهنگی، توسعه امور اجتماعی و عمومی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر شد.

نمکی نیز که پیش از این رئیس سابق دانشکده علوم پزشکی کاشان بود به عنوان معاون امور اجتماعی و عمومی و علی صفدری به سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان منصوب شد. پیش از این نیز فرهاد دژپسند معاون هماهنگی برنامه و بودجه، پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی، علیرضا صالح امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی شافعی معاون فنی و توسعه امور زیربنایی منصوب شده بودند.

بر این اساس محمد رضا واعظ مهدوی که پیش از این مشاور رئیس سازمان بود به عنوان معاون توسعه علمی و فرهنگی منصوب شد.

نمکی نیز که پیش از این رئیس سابق دانشکده علوم پزشکی کاشان بود به عنوان معاون امور اجتماعی و عمومی و علی صفدری به سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان منصوب شد.

پیش از این نیز فرهاد دژپسند معاون هماهنگی برنامه و بودجه، پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی، علیرضا صالح امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی شافعی معاون فنی و توسعه امور زیربنایی منصوب شده بودند.

بدین ترتیب از این پس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس چارت مدیریتی جدید مسئولین تمامی معاونت‌های خود را شناخته و باید منتظر صدور احکام مدیران میانی بود.*فارس.

یک دیدگاه

  1. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خصوص اقای نوبخت و بخش حقوقی سازمان و همینطور اقای صفدری هیچ اعتقادی به ایثارگران نداشته و در حال حذف ایثارگران نه تنها از قوانین بلکه از هر سمت های حساس هستند

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید