همه چیز درباره ماموریت آموزشی ایثارگران

0
قوانین و مقررات ایثارگران رزمندگان آزادگان
قوانین و مقررات ایثارگران رزمندگان آزادگان

پاراف همه چیز درباره ماموریت آموزشی ایثارگران : برابر ماده۶۱قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی، اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی یا معادل آن می‌شود، در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوط و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع است.

تبصره: ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند.

مصرح در قانون این است که کارکنان دستگا‌ه‌های اجرایی به هیچ‌وجه نمی‌توانند از ماموریت آموزشی بهرمند شوند ولی ایثارگران که دارای قوانین خاص خود هستند از این امتیاز به شرح ذیل برخوردار می‌شوند:

۱- جانبازان: برابرماده(۱۲) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۷۴/۳/۳۱مجلس شورای اسلامی، کلیه دستگاه‌های مشمول مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش‌های کوتاه‌مدت،‌ با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه‌وقت موافقت کنند. جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند خواهند شد. این ماده قانونی آیین‌نامه اجرایی مصوب ۷۶/۲/۷ هیات وزیران را دارد که جزئیات کامل استفاده از این مزایا را شرح داده است. ضمنا جانبازان با هر درصدی می‌توانند از مزایای ماموریت آموزشی استفاده کنند.

حسب برنامه سوم وچهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در برنامه پنجم نیز پیش‌بینی شده، جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و فرزندان آنان از پرداخت صددرصد شهریه دانشگا‌ه‌هایی که شهریه‌بگیر هستند، معاف‌اند و در این مورد تفاوتی بین جانبازان مستخدم و غیرمستخدم وجود ندارد.

۲- آزادگان و رزمندگان: اغلب آزادگان حسب قوانین و مقررات جانباز شناخته می‌شوند و از ضوابط بند یک برخوردار خواهند شد. اما آزادگانی که احتمالا هنوز جانباز شناخته نشده‌اند، برابر تبصره۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور مصوب ۷۲/۱۰/۴ مجلس شورای اسلامی به همراه رزمندگان، چنانچه به صورت متناوب یا متوالی سابقه ۳‌سال جبهه و اسارت داشته باشند، می‌توانند از ماموریت آموزشی استفاده کنند. آزادگان و همسر و فرزندان آنان چنانچه در مراکز آموزشی شهریه‌بگیر پذیرفته شوند، از پرداخت صددرصد هزینه‌های شهریه معاف هستند.

۳- فرزندان شهدا: برابر تبصره(۱) و (۲) ماده (۱۳) اصلاح‌آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد مصوب ۸۲/۱۱/۶ هیات وزیران ، دستگاه‌های اجرایی موظفند با ادامه تحصیل فرزندان شاهد موافقت کنند. فرزندان شاهد مانند سایر ایثارگران از ماموریت آموزشی برخوردار خواهند بود.

مجددا در بند «ک» ردیف۷ قانون بودجه سال۸۹ که عین این بند در برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده، فرزندان شهدا را از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان۵۰درصد به استثنای معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار کرده است.
لذا فرزندان شهدا مانند جانبازان از کلیه شرایط مندرج در بند(۱) برخوردار هستند و ضمن استفاده از ماموریت آموزشی، از حقوق و مزایای کامل برخوردار خواهند بود.ضمنا به استناد تبصره(۳) ماده(۲) آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران مصوب ۷۳/۴/۱۸ هیات وزیران، همسران شهدا در استفاده از ماموریت آموزشی در اولویت هستند.همشهری.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید