همه فرهنگیان واجد شرایط رتبه بندی شده اند

0
همه فرهنگیان واجد شرایط رتبه بندی شده اند
همه فرهنگیان واجد شرایط رتبه بندی شده اند

پاراف همه فرهنگیان واجد شرایط رتبه بندی شده اند : سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش  با بیان اینکه ۸۰۰ هزار احکام رتبه بندی فرهنگیان صادر شده است، گفت: افرادی که کسر ساعت موظف بیش از ۴ ساعت دارند، متناسب با کسری ساعت رتبه بندی می شوند.

تقربیا تمام کسانی که واجد شرایط رتبه بندی بودند احکام رتبه برای آنها صادر شد. تاکنون بالغ بر ۸۰۰ هزار احکام رتبه بندی برای فرهنگیان صادر شده است.

سید محمد بطحایی افزود: افرادی که دارای کسر ساعت موظف بیشتر از ۴ ساعت هستند تاکنون حکمی برای آنان صادر نشده است تا بخشنامه تکمیلی را ابلاغ کنیم و آنها نیز متناسب با کسری ساعت موظف رتبه بندی شوند. برای مثال، کسانی که ۱۲ ساعت کسری ساعت دارند بخشی از امتیاز و حق شغل را از دست می دهند و حکم رتبه بندی با توجه به شرایط دیگری که دارند صادر می شود.

وی درباره رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته نیز گفت: بازنشستگان شامل طرح رتبه بندی نمی شوند اما دولت به دنبال طرح هایی برای بازنشستگان است و بعد از تصویب بودجه سال ۹۵ امیداوریم از سوی دولت خبرهای خوشی در رابطه با بازنشستگان بشنویم.مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here