ابهام در برقراری امتیاز فوق‌العاده مشاغل وزارت آموزش و پرورش

0

پاراف خبر ابهام در برقراری امتیاز فوق‌العاده مشاغل وزارت آموزش و پرورش به نقل از تسنیم : موسی قربانی ، معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت : دولت در مصوبه خود همه جوانب را در نظر نگرفته و این تصمیم مانند تیری در تاریکی می‌ماند. فروردین امسال اسحاق جهانگیری مصوبه‌ای را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که به‌استناد آن “دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌های تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه از فوق‌العاده موضوع بند 5 ماده 68 قانون یادشده برخوردار نشده‌اند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصصی و مهارت‌ها برای مشاغل تا سطح کاردانی (700 امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (1500 امتیاز) و مشاغل بالاتر (2000 امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند”.

وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه دولت که تعداد زیادی کارمند و معلم در سراسر کشور دارد، این مصوبه را ناقص اجرا کرده و برای کارکنان دارای مدرک کارشناسی به‌جای امتیاز 1500 امتیاز 700 را لحاظ می‌کند. به‌گفته قربانی، همین مسئله موجب شده تعداد بسیاری از کارکنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش با ارایه دادخواست به دیوان عدالت اداری به این موضوع معترض شوند به‌طوری که هم اکنون روزانه حدود 200 دادخواست در ارتباط با این موضوع ثبت می‌شود.وزارت آموزش و پرورش یکی از دلایل این اقدام را کمبود اعتبار عنوان کرده در حالی که به‌گفته معاون قضایی دیوان عدالت اداری این مصوبه دولت برای آموزش و پرورش الزامی نیست و در مصوبه نیز ذکر شده که دستگاه‌ها مجاز به اجرای آن هستند اگر آموزش و پرورش پول ندارد می‌تواند آن را اعمال نکند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here