اصلاح و تصویب طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

0
اصلاح و تصویب طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
اصلاح و تصویب طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

پاراف اصلاح و تصویب طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعاده شده از سوی شورای نگهبان موافقت کردند.

طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که بر اساس آن فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰درصد و بالاتر از شمول این قانون مستثنی شدند.

طرح اصلاح این ماده به شرح زیر است:

ماده واحده ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ ـ مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازان آن‌ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰% و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ ـ دستگاه های موضوع این قانون درصورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره ۳ ـ دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک نمایند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۴ ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری، صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره ۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ و ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری ـ مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here