اصلاح آيين نامه اجرايی ماده 134 اصلاحی قانون ماليات های مستقيم

0
اصلاح آيين نامه اجرايی ماده 134 اصلاحی قانون ماليات های مستقيم
اصلاح آيين نامه اجرايی ماده 134 اصلاحی قانون ماليات های مستقيم

پاراف اصلاح آيين نامه اجرايی ماده 134 اصلاحی قانون ماليات های مستقيم : شماره۱۵۴۸۸۸/ت۵۲۷۲۵هـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴

اصلاح آيين نامه اجرايی ماده 134 اصلاحی قانون ماليات های مستقيم

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

هيأت وزيران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۷۶۳۱۴/۱۷۹۲۴/۲۰۰ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

آيين­ نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون ماليات­هاي مستقيم، موضوع تصويب‌نامه شماره ۳۳۲۱۹/ت۲۷۲۶۰هـ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ و اصلاحيه آن موضوع تصويب­نامه شماره ۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳، به شرح زير جهت اجرا از ابتداي سال ۱۳۹۵ اصلاح مي­شود:
در ماده (۱) عبارت «و آموزشگاه ­های فنی و حرفه ­ای آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ­ای کشور» پس از عبارت «فنی و حرفه ­ای» اضافه و يک تبصره به­شرح زير به ماده يادشده اضافه مي­شود:

«تبصره۵ ـ منظور از آموزشگاه فنی و حرفه­ ای آزاد، آموزشگاهي است که داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه­اي کشور بوده و در آن يک يا چند رشته براساس برنامه ­های مصوب و مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه­ ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش داده مي­شود.»

معاون اول رئيس‎جمهور

اسحاق جهانگيری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here