اصلاحیه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

1
مقام قضات
مقام قضات

پاراف اصلاحیه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات : شماره۱۰۰/۳۵۷۵۰/۹۰۰۰ ۱۲/۶/۱۳۹۳

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

پیرو نامه شماره ۱۰۰/۳۴۶۲۵/۹۰۰۰ مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ در خصوص آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۲۴۱ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳ دستور فرمائید اصلاحیه آیین‌نامه صدرالذکر به شرح ذیل انجام پذیرد.
۱ـ صفحه دوم، بند (ب) ماده ۶ در سطر دوم معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی قوه قضائیه».
۲ـ صفحه دوم، تبصره (۲) ماده ۶ در سطر اول معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی».
۳ـ صفحـه دوم، تبصره (۳) ماده (۶) در سطر دوم معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی» اصلاح می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه

محسن محدث

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

پیرو نامه شماره ۱۰۰/۳۴۶۲۵/۹۰۰۰ مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ در خصوص آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۲۴۱ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳ دستور فرمائید اصلاحیه آیین‌نامه صدرالذکر به شرح ذیل انجام پذیرد.
۱ـ صفحه دوم، بند (ب) ماده ۶ در سطر دوم معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی قوه قضائیه».
۲ـ صفحه دوم، تبصره (۲) ماده ۶ در سطر اول معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی».
۳ـ صفحـه دوم، تبصره (۳) ماده (۶) در سطر دوم معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی» اصلاح می‌گردد.

1 نظر

  1. چرابه فکرنیروهای شرکتی بانک توسعه تعاون نیستید؟؟؟؟برای سال 94ازماتعهدنامه امضاگرفتندکه شرکتی بمونیدمدارک بالای دیپلم را ارائه ندین وگرنه اخراج تون میکنیم تازه اگرامضا نکنیداین تعهدنامه رو اخراج تون میکنیم وبایدشرکتی بمونیدتازه توپ توزمین نوبخت پاس دادندتاسهمیه تبدیل وضعیت بده بایدامتحان بدین اگرقبول شدین اون موقعه قراردادی میشین بعدازاین همه سال سختی این هم دستمزه مابود….بابا پس کی جواب گوی مانیروهای شرکتی بانک توسعه تعاون هست….

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here