آیا حقوق و مزایا به تنهائی انگیزه‌بخش کارمندان است؟

0
آیا حقوق و مزایا به تنهائی انگیزه‌بخش کارمندان است؟
آیا حقوق و مزایا به تنهائی انگیزه‌بخش کارمندان است؟

پاراف آیا حقوق و مزایا به تنهائی انگیزه‌بخش کارمندان است؟ : محققان دو نظریه را درباره بازدهی کارکنان مطرح کرده بودند که عبارت بودند از انگیزه‌های مالی و توانایی مدیران در انگیزه‌دادن به کارکنانشان. با این حال، این پرسش که چگونه این دو عامل می‌توانند یکدیگر را تکمیل، تضعیف یا تقویت کنند به طور واضح توسط این نظریه‌ها توضیح داده نشده بودند. بنابراین دانشمندان در آزمایشات میدانی به دنبال پاسخ‌دادن به این سوال بودند.

آزمایشات میدانی دانشمندان موسسه کالسروهه در آلمان نشان داده ترکیبی از دستمزد دریافتی و کلمات انگیزه‌بخش توسط روسا، عملکرد کارمندان را تا 20 درصد افزایش و میزان خطای آن‌ها را نیز تا 40 درصد کاهش داد.

در این پژوهش، به 139 دانشجو از دانشگاه بن آلمان این مسئولیت واگذار شد که به طور الکترونیکی داده‌هایی را برای یک پروژه تحقیقاتی بدست آورند. بدست‌آوردن این داده‌ها ساده اما نیازمند دقت و توجه خاصی بود. به شرکت‌کنندگان حاضر، حقوق پایه یکسان داده شد اما به یکی از گروه‌ها دستمزدی متناسب با کارشان به علاوه حقوق پایه نیز داده شد.

قدردانی روسا از کارمندانشان دارای تاثیری قطعی بر بازدهی و کیفیت کار آ‌ن‌ها خواهد بود.

به گزارش پاراف، هر گروه حقوق‌بگیر خود به دو گروه تقسیم شد اما به شرکت‌کنندگان حاضر در یک گروه پیش از آغاز کار درباره هدف مسئولیت‌شان توضیحاتی داده شد و به آن‌ها گفته شد که کارشان قابل قدردانی است و نتایج عملکرد افراد دارای تاثیرات مثبتی خواهد بود.

این آزمایش به دانشمندان امکان مشاهده هر دوی تاثیرات فردی و انگیزه‌بخشی را داد. محققان دریافتند کلمات انگیزه‌بخش به همراه دستمزد متناسب با عملکرد، موجب بهترشدن کار شرکت‌کننده‌ها شد. تیم پژوهشی متوجه شد دستمزد متناسب با عملکرد اضافی بدون کلمات انگیزه‌بخش منجر به کاهش عملکرد و اشتباهات بیشتر شد.

در این پژوهش، ترکیب قدردانی به همراه حقوق بیشتر حدود 10 درصد کل دستمزد، موجب افزایش عملکرد تا 20 درصد و کاهش خطای 40 درصدی شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here