اعلام زمان نتیجه اولیه آزمون دستیاران دستگاه های اجرایی

0
اعلام زمان نتیجه اولیه آزمون دستیاران دستگاه های اجرایی
اعلام زمان نتیجه اولیه آزمون دستیاران دستگاه های اجرایی

پاراف اعلام زمان نتیجه اولیه آزمون دستیاران دستگاه های اجرایی : دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتیجه اولیه آزمون دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور اسفندماه ۹۴ صبح فردا سه شنبه ۱۸ خرداد ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

برای شرکت در آزمون دستیاران ستادی دستگاه های جرایی کشور در اسفندماه ۹۴ تعداد ۶ هزار و ۸۴۸ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۷ معادل ۵۱.۲۱ درصد زن و تعداد ۳ هزار و ۳۴۱ نفر معادل ۴۸.۷۹ درصد مرد بودند.

وی  افزود: نتیجه اولیه آزمون کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور اسفندماه ۹۴ به صورت کارنامه تنظبم و این کارنامه صبح فردا منتشر می شود.

وی افزود: داوطلبان در این آزمون می توانند برای مشاهده و دریافت کارنامه از طریق شماره پرونده، شماره داوطلبی و یا اطلاعات شناسنامه ای و یا اطلاعات کارت اعتباری اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: برای شرکت در آزمون دستیاران ستادی دستگاه های جرایی کشور در اسفندماه ۹۴ تعداد ۶ هزار و ۸۴۸ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۷ معادل ۵۱.۲۱ درصد زن و تعداد ۳ هزار و ۳۴۱ نفر معادل ۴۸.۷۹ درصد مرد بودند.

وی افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده این آزمون در بعد از ظهر جمعه ۲۱ اسفند در ۳۱ شهر برگزار شد.

از تعداد حاضرین در جلسه آزمون تعداد ۲ هزار و ۸۶۹ نفر معادل ۵۱.۸۶ درصد زن و ۲ هزار و ۶۶۳ نفر معادل ۴۸.۱۴ درصد مرد بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از تعداد ۶ هزار ۸۴۸ نفر داوطلب که در آزمون ثبت نام کردند تعداد ۵ هزار و ۵۳۲ داوطلب در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۱ هزار و ۳۱۶ نفر غایب بودند. در واقع ۸۰.۷۸ درصد حاضر و ۱۹.۲۲ درصد غایب بودند.مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here