اعلام میزان و نحوه بازپرداخت وام مسکن فرهنگیان در سال ۹۷

پاراف اعلام دستمزد مبنای کسرحق بیمه مشمولین تامین اجتماعی درسال ۹۵  : حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۵ مبنای وصول حق بیمه برای بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی به استثناء رانندگان حمل ونقل عمومی بین شهری وفعالیتهای دارای دستمزد مقطوع مبلغ ۲۷۰۷۲۲ ریال اعلام وسایر سطوح دستمزدی نیز معادل ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت .

براساس تصویبنامه جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ شورایعالی کار، حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۵ مبنای وصول حق بیمه برای بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی به استثناء رانندگان حمل ونقل عمومی بین شهری وفعالیتهای دارای دستمزد مقطوع مبلغ ۲۷۰۷۲۲ ریال اعلام وسایر سطوح دستمزدی نیز معادل ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت .

ضمناً مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه ازبیمه شدگان اختیاری که پایه پرداخت حق بیمه آنان درسال ۹۴ از رقم روزانه ۲۷۰۷۲۲ ریال بیشتر میباشد همانند سایر سطوح دستمزدی مشروط براینکه ازحداقل دستمزد کمتر نباشد افزایش یافته وکسرحق بیمه ازمزایای نقدی مشمول نیز طبق آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی وبا رعایت بخشنامه های مرتبط خواهد بود .

دراین راستا کارفرمایان میبایست به هنگام تنظیم لیست مزد ومزایا نسبت به درج مبلغ مزبور درستون مربوطه به همراه سایر اقلام مشمول ولحاظ حق بیمه متعلقه وپرداخت آن اقدام نمایند .

  براساس اعمال ضرایب مشخص شده جهت محاسبه دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی حقوق روزانه این گروه درسال ۹۵ برمبنای ۳۲۴۸۷۰ ریال برای کارگر درجه سه ، ۳۵۱۹۴۰ ریال برای کارگر درجه دو و۳۷۹۰۱۰ ریال برای کارگر درجه یک تعیین میشود .

همچنین دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بارومسافربین شهری معادل ۳۵۱۹۴۰ریال ، بابت رانندگان مینی بوس وسواری معادل ۲۹۷۸۰۰ ریال وسایررانندگان به همراه رانندگان تاکسی ، وانت بارومینی بوس درون شهری معادل ۲۷۰۷۲۲ ریال تعیین میگردد .

درپایان خاطر نشان میسازد مطابق مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی وهیات امنای سازمان ، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسرحق بیمه درسالجاری ۷ برابرحداقل دستمزد روزانه ومعادل ۰۵۴/۸۹۵/۱ ریال تعیین ورعایت موضوع درماههای ۲۹ ، ۳۰ و۳۱ روزه الزامی میباشد .تامین.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.