اطلاعیه پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی سال ۹۴

0

پاراف خبر اطلاعیه پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی سال ۹۴ به نقل از سایت دانشگاه شهید بهشتی : باتوجه به احتمال تغییر در برنامه ثبت نام و یا لزوم ارائه اطلاعات تکمیلی، از کلیه متقاضیان عزیز اکیداٌ تقاضا می شود قبل از مراجعه حضوری جهت ثبت نام، به سایت دانشگاه مراجعه نموده تا از آخرین اطلاعات و تغییرات مطلع گردند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بر اساس ضوابط و دستور العمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت آزمون دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اردیبهشت ماه ۹۴ دستیار می پذیرد.

توضیح :قابل ذکر است دارا بودن دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز برای شرکت در آزمون الزامی می باشد. داوطلبان عزیز جهت کسب اطلاعات لازم به منظور ثبت نام می توانند از تاریخ  ۱۱/۱۱/۹۳ لغایت ۲۵/۱۱/۹۳ به آدرس ذیل مراجعه نمایند. بدیهی است تاریخ ثبت نام به هیچوجه قابل تمدید نمی باشد.

توجه: ثبت نام حضوری و از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۴ انجام می گردد.

منابع آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۹۴  متعاقباً در همین آدرس اعلام می گردد

تاریخ ثبت نام : ۱۱/۱۱/۹۳ لغایت ۲۵/۱۱/۹۳

جهت مشاهده جدول ظرفیت رشته های فلوشیپ پزشکی سال ۹۴ کلیک کنید

مدارک لازم جهت ثبت نام و شرکت در آزمون

 • تکمیل تقاضانامه ثبت نام آزمون
 • فتوکپی کارت ملی
 • ارائه فتوکپی حکم استادیاری جهت اعضاء هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
 • تکمیل فرم شماره ۲ جهت اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به همراه تصویر آخرین حکم حقوقی
 • ارائه فرم تکمیل شده شماره ۳ و تصویر آخرین حکم حقوقی جهت شرکت کارکنان رسمی وزارتخانه ها ، سازمان ها ، و یا سایر نهادها الزامی می باشد.
 • فتوکپی دانشنامه تخصصی و یا گواهی موفقیت در آزمون دانشنامه و یا هر گونه مدرکی که موید دارا بودن دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز باشد.
 • فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات
 • ۲ قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده
 • فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم
 • داوطلبانی که در حال انجام خدمت قانونی شامل خدمت سربازی و یا پیام آوران بهداشت می باشند در صورت ارائه گواهی مبنی بر اینکه مدت سربازی آنان تا ۳۱ شهریور ماه ۹۴می تواند با اتمام برسد مجاز به شرکت در آزمون فلوشیپ خواهند بود و می باید گواهی مربوطه را از همان ارگان و یگان مربوطه درخواست و تحویل دانشگاه نمایند.
 • پزشکان متقاضی با ارائه گواهی صادره از سوی معاونت محترم درمان وزارت متبوع می توانند در این آزمون شرکت کنند و درصورت پذیرفته شدن و جهت شروع دوره می باید کلیه تعهدات خود را حداکثر تا ۲۵ شهریور ۹۴ به اتمام رسانده باشند. بدیهی است صدور گواهی مجدد جهت شروع دوره از سوی آن معاونت الزامی است و هر گونه قطع ارتباط پزشکان با دانشگاههای محل خدمت قبل از پایان تعهدات، منجر به عدم صدور گواهی مربوطه خواهد بود.
 • آن دسته از متقاضیانی که بعنوان ماده یک قانون نحوه تامین اعضای هیات علمی مشغول انجام خدمت وظیفه در دانشگاههای علوم پزشکی می باشند در صورتی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴حداقل معادل طول دوره خدمت وظیفه مصوب ستاد فرماندهی نیروهای مسلح را گذرانده باشند می توانند بطور مشروط در آزمون اردیبهشت ماه ثبت نام و شرکت نمایند و در صورت قبولی و نداشتن منع قانونی از نظر اداره نظام وظیفه طبق مقررات شروع به آموزش نمایند. شایان ذکر است گواهی مربوطه می باید از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی دریافت و تحویل دانشگاه گردد.
 • از میان حائزین رتبه های اول تا سوم امتحانات دانشنامه تخصصی هر رشته پیشنیاز در هر سال تحصیلی ، در صورتیکه مشمول خدمت وظیفه عمومی باشند با رعایت سایر شرایط مندرج در آیین نامه می توانند بطور مشروط در آزمون اردیبهشت ماه ثبت نام و شرکت نمایند و در صورت قبولی با استفاده از ماده یک قانون نحوه تامین اعضاء هیات علمی تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴از خدمت ترخیص شده، شروع به آموزش نمایند.
 • ارائه اصل فیش بانکی به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال (ششصد هزار ریال) به حساب جاری شماره ۲۱۳۷۸۷۹۰۱۸۰۰۶ بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه کد ۱۹۶ به نام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آدرس : تهران – بزرگراه شهید چمران – اوین جنب بیمارستان آیت اله طالقانی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی- ساختمان شماره یک طبقه اول – اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی  – امور دستیاری

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

تاریخ آزمون کتبی :  ۳۱/۲/۹۴

تاریخ آزمون شفاهی :۱/۳/۹۴ لغایت ۳/۳/۹۴

 

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید