بخشنامه تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران

0

پاراف بخشنامه تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران موضوع بخشنامه شماره ۱۵۴۶۱۸/۵۱۵۷۶ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ معاون اول رییس‌جمهور.

۱- وزیران و رؤسای سازمان‌های مستقل دولتی در انتصاب مدیران استانی دستگاه متبوع با استانداران هماهنگی لازم را انجام دهند و استانداران نیز موظفند ظرف یک هفته پاسخ لازم را بدهند. ۲- در صورت اختلاف بین وزیران و رؤسای سازمان‌های مستقل دولتی با استانداران نظر معاون اول رییس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها : با توجه به ضرورت انسجام مدیران اجرایی در هر استان و هماهنگی آنها با استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در هر استان، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران با رعایت تصویبنامه شماره ۶۷۵۷۲/ت۳۴۳۴۰هـ مورخ ۲۴/۱۰/۲۴ اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

تصویب‌نامه در خصوص انتصاب مدیران استانی شماره ۶۷۵۷۲/ت۳۴۳۴۰هـ مورخ ۸۴/۱۰/۲۴ هیأت وزیران

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- وزیران و رؤسای سازمان‌های مستقل دولتی در انتصاب مدیران استانی دستگاه متبوع با استانداران هماهنگی لازم را انجام دهند و استانداران نیز موظفند ظرف یک هفته پاسخ لازم را بدهند. ۲- در صورت اختلاف بین وزیران و رؤسای سازمان‌های مستقل دولتی با استانداران نظر معاون اول رییس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.

معاون اول رییس‌جمهور- پرویز داودی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید