ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی بعنوان هیئت مدیره شرکت ها و و احدهای خارج از کشور

0
ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی بعنوان هیئت مدیره شرکت ها و و احدهای خارج از کشور
ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی بعنوان هیئت مدیره شرکت ها و و احدهای خارج از کشور

پاراف ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی بعنوان هیئت مدیره شرکت ها و و احدهای خارج از کشور : دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، انتخاب مدیران ستادی سازمان یا شرکت بعنوان عضو هیئت مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور سازمان یا شرکت مذکور به هر نحو را ممنوع کرد.

به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه های اداری به ویژه آن دسته از شرکت ها و بانکهای دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت / شعبه / واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان / شرکت بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور سازمان / شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند.

دکتر اسحاق جهانگیری بخشنامه ای را به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها ابلاغ کرد که متن کامل آن بدین شرح است:

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها

به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه های اداری به ویژه آن دسته از شرکت ها و بانکهای دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت / شعبه / واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان / شرکت بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور سازمان / شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند. در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان / دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیئت مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان / شرکت متبوع واریز شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید