تصویبنامه لغو تسری حقوق و مزایای بانکها به بیمه ایران موضوع ۱۲۷۸۲۵

0
تصویبنامه لغو تسری حقوق و مزایای بانکها به بیمه ایران
تصویبنامه لغو تسری حقوق و مزایای بانکها به بیمه ایران

پاراف تصویبنامه لغو تسری حقوق و مزایای بانکها به بیمه ایران موضوع ۱۲۷۸۲۵ : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص لغو تصویبنامه شماره ۱۲۷۸۲۵/ت۴۹۶۵۵هـ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۹۲ موضوع تسری مصوبه همسان سازی حقوق و مزایا ی مدیران عامل و اعضا ی هیاتمدیره بانک ها به شرکت سهامی بیمه ایران این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۷۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه ۷۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ 

پیش از این و در پی انتشار فیش های حقوقی نجومی، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی در این زمینه منتشر نموده بود که در آن به بخشنامه فوق اشاره  کردهبود. هم اکنون این بخشنامه توسط دولت لغو گردید.

بخشی از این گزارش به این شرح است:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (تصویب نامه شماره ۴۴۰۵۹/ت ۴۹۴۲۴ هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۲) محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک های دولتی را از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام نموده که به استناد مصوبه مذکور، بانک ها و براساس مصوبه ۱۲۷۸۲۵/ت۴۹۶۵۵ هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ هیئت وزیران (مبنی بر اضافه شدن شرکت سهامی بیمه ایران به مصوبه ۵/۲/۱۳۹۲) شرکت بیمه ایران از ابتدای سال ۱۳۹۱ حقوق و مزایای خود را افزایش داده اند.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید