هفت‌خان تأیید داروها و نسخه‌های درمانی

0
هفت‌خان تأیید داروها و نسخه‌های درمانی
هفت‌خان تأیید داروها و نسخه‌های درمانی

پاراف هفت‌خان تأیید داروها و نسخه‌های درمانی : در تاریخ ٢٢ تیر ١٣٩٢ خبری انتشار یافت مبنی بر «پوشش بیمه‌ای کامل برای بیماران صعب‌العلاج و سرطـانی» که سبب شادمانی بیماران، خانواده‌هایشان و جامعه پزشکی کشور شد.این خبر یکی از بزرگ‌ترین دستــــاوردهای دولت حاضر به شمار می‌رود.

به‌تازگی در راستای همین خبر؛ هیأت دولت در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در تاریخ ١۵ فروردین ١٣٩۵، تصمیمات شصت‌ودومین جلسه شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی کشور را بررسی و تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که در چـــارچـــوب آن، ۵٣ قـــلم داروی مورد نیـــاز بیماران خاص و سرطانی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرد.

متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است: ۵٣ قلم داروی مصرفی بیماران خاص و سرطانی مندرج در جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیــأت دولت است به فهرست داروهای موضوع تصویب‌نامه شماره ٢۴١١۶/ ت۴٨٠۵٢هـ مورخ ١٢/٢/٩١ اضافه می‌شوند.

براساس آن مصوبه داروهای بیماران خاص، صعب‌العـلاج و سرطــانی، مشمــول پـــوشش بیمه‌ای ٩٠ درصد می‌شوند. مصوبه‌های فوق، قدمی ارزشمند است در راستای تسهیل در دریافت دارو برای بیماران و خانواده‌هایشان که دردشان تنها ناشی از بیماری نیست و جز جبر درد، هزینه‌های هنگفت دارو و درمان و صرف زمان برای یافتن دارو را نیز متقبل می‌شوند.

تا وقتی مخاطب این‌گونه خبرهای ارزشمند باشیم، اوضاع به ظاهر آرام و بسیار خوب است؛ اما نیاید آن روزی که ما نیز یکی از همین بیماران یا اعضای خانواده آنها باشیم. حال همه چیز متفاوت است. به‌عنوان یکی از اعضای خـــانواده مدام پله‌های ساختمان‌های مختلف بیمه را بالا و پایین بروید تا بتوانید تأییدیه داروهای بیمارتان را بگیرید.

با توجه به خــبرهای فوق و اینکه نام ایران در فهرست تحریم دارو قرار ندارد و دولــت در تلاش است تا واردات دارو به اندازه نیاز جامعه بیماران خاص کشور انجام شود؛ انتظار می‌رود با مراجعه به مـــراکز بـــــیمه و داروخـانه‌های مخصوص بیماری‌های خاص، بتوانیم نیاز بیمارمان را رفع کرده و روزهای آرامی را در کنــارش بگذرانیم و تنهـــا درد بیماری را در کنارش تحمل کنیم. اما بی‌خبر از اینکه هر بار قدم‌گذاشتن به ساختمان بیمه دردی جــانکـــاه را بر همراهان بیمار تحمیل می‌کند؛ روندی فرســـایشی که هر ماه سخت‌تر از ماه قبل تکرار می‌شود و تألم ناشی از آن روند پیــــــشروی بیماری را تسریع کرده، عزیزمان را از ما می‌گیرد.

مثل این است که کـــارمندان بیــــمه در بی‌خبری از مصوبه‌های هیأت دولت به سر می‌برند. برای هر ماه تأیید داروهای مربوط به شیمی‌درمانی بیماران سرطانی؛ باوجود تسلیم مدارک و پرونده پزشکی و دستور دارویی پزشک از تأیید کامل تعداد داروها و روند درمان؛ به عناوین مختلف سر باز زده و با پیگیری‌های مداوم فقط نیمی از داروها را تأیید می‌کنند.

ادامه روند فرسایشی این‌گونه است که پیشنهاد می‌دهند نیمی دیگر از داروها را در بازار آزاد تهیه کرده و سپس فاکتور پرداختی را تسلیم بیمه کنید تا شاید پس از بررسی در زمانی نامشخص) دو یا سه ماه بعد (٧٠درصد از مبلغ پرداختــــی به بیمار بازگردانده شود. البته در هیچ‌یک از مصوبه‌ها این درصد درج نشده و تمام داروهای مربوط به شیــــمی‌درمانی بیـــماران سرطانی در فهرست پوشش بیمه‌ای کامل و ٩٠درصد ثبت شده‌اند.

این پیشنهاد ازسوی مسئولان بلندپایه بیمه‌های درمانی در حالی ارائه می‌شود که تهیه این داروها هزینه‌های هنگفتی را به این بیماران و خانواده‌هایشان تحمیل می‌کند.شرق.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here