تصویب پرداخت کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت به جانبازان غیرشاغل

0
تصویب پرداخت کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت به جانبازان غیرشاغل
تصویب پرداخت کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت به جانبازان غیرشاغل

پاراف تصویب پرداخت کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت به جانبازان غیرشاغل   : نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، بنیاد شهید را موظف کردند به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد تا زمانی که فاقد شغل و درآمد هستند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کنند.

 با تصویب مجلس در تبصره الحاقی ۱۵ لایحه بودجه سال جاری دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره ۷ این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

با پایان یافتن روند رسیدگی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات شورای نگهبان لایحه بودجه سال جاری پایان یافت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری تبصره الحاقی ۱۶ که ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که مربوط به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت و بانک‌های عامل می‌باشد را حذف کردند.

همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر تبصره الحاقی ۱۷ را با اصلاحات ویرایشی به تصویب رساند.ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here