تصویبنامه افزایش ۱۴ درصدی مستمری های بازنشستگی و ازکارافتادگی تامین اجتماعی

0
تصویبنامه افزایش 14 درصدی مستمری های بازنشستگی و ازکارافتادگی تامین اجتماعی
تصویبنامه افزایش ۱۴ درصدی مستمری های بازنشستگی و ازکارافتادگی تامین اجتماعی

پاراف تصویبنامه افزایش ۱۴ درصدی مستمری های بازنشستگی و ازکارافتادگی تامین اجتماعی : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی به میزان ۱۴ درصد در پایان اسفند ۹۴.  این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۳۱۸۱۱مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه افزایش ۱۴ درصدی مستمری های بازنشستگی و ازکارافتادگی تامین اجتماعی

جزییات افزایش ۱۴ درصدی حقوق مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی

سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشستی خبری به اعلام جزییات افزایش حقوق مستمری بگیران در سطوح مختلف پرداخت. از سوی سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شد افزایش مستمری‌ها در سال ۹۵، ۱۴ درصد باشد که با آن موافقت شد، بر این اساس هم برای حداقلی بگیران و هم سایر سطوح که ۳۰ روز پرداخت حق بیمه دارند، افزایش ۱۴ درصد تصویب شد.

علاوه بر حداقل مستمری همواره مزایایی شامل حق خواروبار، مسکن، عائله‌مندی و حق سنوات منظور می‌شود که سرجمع دریافتی یک مستمری‌بگیر را به بیش از ۹۰۰ هزار تومان می‌رساند. در واقع حداقلی بگیر بر اساس قانون نداریم.

نوربخش ادامه داد: در این میان ممکن است افرادی باشند که حق عائله‌مندی نداشته باشند و زیر ۹۰۰هزار تومان دریافت کنند. شب گذشته مصوب شد که حقوق این افراد نیز به بالای ۹۰۰هزار تومان برسد.

کمترین پرداختی ما در سازمان برای مستمریها ۸۶۴هزار تومان و بیشترین میزان آن هفت برابر حداقل حقوق و دستمزد است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۲ میلیون و ۹۰۰هزار مستمری بگیر داریم گفت: بارمالی ناشی از افزایش حقوق‌ها،۳۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

۲ ماه معوقه ابتدایی سال مستمری‌بگیران در تیرماه و نهایتا مردادماه پرداخت خواهد شد.

 به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری سالیانه مستمری‌بگیران باید با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش یابد. با توجه به اینکه مبنای تعیین افزایش هزینه زندگی نرخ تورم است، براین اساس کلیه تصمیمات گرفته شده در مورد افزایش حقوق کارکنان، کارگران و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری دریافت کننده بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق با در نظر گرفتن این نرخ تعیین شده، بنابراین سازمان تامین اجتماعی نیز پیشنهادش را در همین راستا ارائه کرد که در هیات وزیران تصویب شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here