تصویب نامه تعرفه های هزینه انتقال وسایل نقلیه به توقفگاه نیروی انتظامی

0

پاراف تصویب نامه تعرفه های هزینه انتقال وسایل نقلیه به توقفگاه نیروی انتظامی : بر اساس مصوبه شماره 179398/ت 46844 ک مورخ 13/9/1391، در مواردی که طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، با استفاده از خودروهای ویژه حمل و جابجایی وسایل نقلیه، به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی یا تعمیرگاه انتقال می یابد.

همچنین، هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که طبق تعرفه های موضوع جداول (الف) و(ب) این مصوبه توسط بخش خصوصی وصول می شود، حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود.

متن تصویب نامه تعرفه های هزینه انتقال وسایل نقلیه به توقفگاه نیروی انتظامی

وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی

1- در بند (2)، جداول زیر جایگزین جداول (الف) و (ب) می شود:

الف- جدول هزینه حمل و نقل وسیله نقلیه

ردیف
نوع وسیله نقلیه
هزینه حمل و نقل به ازای هر دستگاه (ریال)
ملاحظات
کلانشهرها و
مراکز استانها
سایر شهرها
1
انواع موتور سیکلت
000ر50
000ر45
در معابر برون شهری و بزرگراه­های شهری به ازای هر کیلومتر مسافت اضافی بیش از ده کیلومتر برای حمل و نقل هر دستگاه (500ر1) ریال افزایش می یابد.
2
وسایل نقلیه سبک از قبیل سواری، وانت و ون که با وانت حمل می شوند.
000ر500
000ر450
در معابر برون شهری و بزرگراه­های شهری به ازای هر کیلومتر مسافت اضافی بیش از ده کیلومتر برای حمل و نقل هر دستگاه (500ر5) ریال افزایش می یابد.
3
وسایل نقلیه سبک از قبیل سواری، وانت و ون که با کامیونت حمل می شوند
000ر550
000ر500
در معابر برون شهری و بزرگراه­های شهری به ازای هر کیلومتر مسافت اضافی بیش از ده کیلومتر برای حمل و نقل هر دستگاه (000ر6) ریال افزایش می یابد.
4
وسایل نقلیه نیمه سنگین ازقبیل مینی بوس و کامیونت
000ر600
000ر550
الف- هزینه تعیین شده حمل و نقل وسایل نقلیه نیمه سنگین، برای حالت یدک کشی می باشد.
ب- در صورتی که وسیله نقلیه توسط خودروهای موضوع بند (3) این تصویب نامه حمل شود تعرفه بارگیری، حمل و تخلیه آن (000ر950) ریال خواهد بود.
ج- در معابر برون شهری و بزرگراه­های شهری به ازای هر کیلومتر مسافت اضافی بیش از ده کیلومتر برای حمل و نقل هر دستگاه (000ر7)ریال افزایش می یابد.
5
وسایل نقلیه سنگین از قبیل اتوبوس و کامیون
000ر850
000ر800
الف- هزینه تعیین شده حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین، برای حالت یدک کشی می باشد.
ب- در صورتی که وسیله نقلیه توسط خودروهای موضوع بند (3) این تصویب نامه حمل شود تعرفه حمل آن (000ر200ر1) ریال خواهد بود.
ج- در معابر برون شهری و بزرگراه­های شهری به ازای
هر کیلومتر مسافت اضافی بیش از ده کیلومتر برای حمل و نقل هر دستگاه (000ر95) ریال افزایش می یابد.

ب – جدول تعرفه توقف وسیله نقلیه درتوقفگاه در هرشبانه روز

(مبالغ به ریال)

ردیف
نوع وسیله نقلیه
توقفگاه درجه (1)
توقفگاه درجه (2)
توقفگاه درجه (3)
کلانشهرها ومراکز استانها
سایر شهرها
کلانشهرها ومراکز استانها
سایر شهرها
کلانشهرها ومراکز استانها
سایر شهرها
1
انواع موتورسیکلت
200ر7
800ر4
800ر4
000ر3
000ر3
800ر1
2
وسایل نقلیه سبک از قبیل
سواری و وانت
000ر36
000ر24
000ر24
000ر18
000ر12
400ر8
3
وسایل نقلیه
نیمه سنگین ازقبیل مینی بوس و کامیونت
000ر72
000ر48
000ر48
000ر30
000ر24
000ر18
4
وسایل نقلیه سنگین
000ر96
000ر66
000ر72
000ر48
000ر48
000ر30

 2- متن زیر به عنوان تبصره (1) به بند (3) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (2) تلقی می شود:
تبصره 1- وزارت کشور موظف است با همکاری نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی، ضوابط مربوط به انواع وسایل نقلیه مطمئنه و تجهیزات مربوط برای حمل وسایل نقلیه توقیفی را بر حسب حوزه های شهری و برون شهری تهیه و ابلاغ نماید. نظارت بر شرایط فنی و عملکرد این نوع وسایل نقلیه بر عهده نیروی انتظامی می باشد.

3- متن زیر جایگزین بند (7) می شود:

7- فهرست توقفگاه های بخش خصوصی دارای مجوز فعالیت در شهرها و خارج شهرها که دارای شرایط نگهداری خودروهای توقیفی هستند در محدود هر استان به پیشنهاد نیروی انتظامی استان و درجه بندی آنها به پیشنهاد معاونت عمرانی استانداری هر استان و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می گردد. در شهر تهران این موضوع به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد.
تبصره- مسئولیت نظارت بر عملکرد توقفگاه و انطباق آنها با شرایط مذکور در این تصویب نامه به عهده نیروی انتظامی است.

4- در بند (9)، عبارت “سامانه های اطلاع رسانی در اسرع وقت” جایگزین عبارت “سامانه (110)” می-شود.

5- در بند (10)، عبارت “مراجع قضایی” جایگزین عبارت “مراجع ذیصلاح” می شود.

6- متن زیر به انتهای بند (12) الحاق می شود: چنانچه در حمل و نقل یا در مدت نگهداری در توقفگاه به وسیله نقلیه آسیب وارد شود خسارت مربوط توسط مقصر جبران می گردد.

7- متن زیر به انتهای بند (13) الحاق می شود: در صورتی که مراجعه مالک خودرو پس از انتقال صورت پذیرد، ماموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه و اخذ هزینه بارگیری مربوط به بخش خصوصی مندرج در جدول (الف) بند (2)، خودرو را مطابق صورتجلسه مربوط به وی تحویل نمایند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here