آیا میزان حقوق پرستاران عادلانه است؟

0
آیا میزان حقوق پرستاران عادلانه است؟
آیا میزان حقوق پرستاران عادلانه است؟

پاراف آیا میزان حقوق پرستاران عادلانه است؟ : رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت معیشتی جامعه پرستاری بر ضرورت تعیین تکلیف قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای بهبود وضعیت این قشر تاکید کرد.

وی درباره ‌اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: دولت عوامل اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را مشکلات اقتصادی عنوان می کند، ولی امیدواریم تمهیدات لازم را برای سریعتر اجرایی شدن این طرح در جهت رفع مشکلات معیشتی پرستاران اتخاذ نماید.

میزان حقوق و مزایای پرستاران با سختی کار آنها،‌ شرایط فعلی اقتصادی و همچنین تورم موجود در کشور تناسب ندارد و ضروری است افزایش یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی جامعه پرستاری بر ضرورت تعیین تکلیف قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری برای بهبود وضعیت این قشر تاکید کرد.

وی بر ضرورت بازنگری در میزان تعرفه های پرستاری تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه پرستاران مهمترین و موثرترین اعضای کادر درمان هستند که در روند و فرآیند درمان نقش اساسی دارند لذا می طلبد که تعرفه های آنها متناسب با ارزش خدماتی که این قشر به بیماران ارائه می دهند افزایش یابد. البته نمی‌شود نقش پرستاران، پیراپزشکان و پزشکان را در حوزه درمان نادیده گرفت بلکه همکاری دلسوزانه آنها در کنار هم در بهبود وضعیت بیماران حائزاهمیت است.

شکی در این نیست که میزان حقوق پرستاران عادلانه نیست و باید افزایش یابد ولی اینکه بخواهیم حقوق پزشکان را با پرستاران مقایسه کنیم عادلانه نیست چون جامعه پزشکی هم با مشکلاتی دیگر مواجه هستند و میزان دریافتی آنها نیز با هم فرق می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با بیان اینکه بی توجهی به وضعیت معیشتی پرستاران منجر به کاهش بازده کاری آنها می شود، تصریح کرد: به خاطر اینکه پرستاران از ستون های اصلی تیم درمان هستند لذا نارضایتی آنها به ضرر بیماران و مجموعه کادر درمانی است در حالی که با توجه بیشتر به وضعیت معیشتی پرستاران و ارائه خدمات بیشتر به آنها انگیزه و وجدان کاری آنها افزایش می یابد.

برای کاهش ساعت کاری پرستاران باید معضل کمبود پرستار در کشور رفع و همچنین میزان ساعت کاری آنها طبق استاندارد تعریف شود

خضری با اشاره به پرداخت نشدن کارانه پرستاران در برخی از بیمارستان های کشور، یادآور شد: االبته این موضوع فقط مختص به پرستاران نیست بلکه کارانه برخی از پزشکان نیز پرداخت نشده است به طوری که با اجرای طرح تحول سلامت تاخیرهایی در خصوص پرداخت کارانه پرستاران و پزشکان صورت گرفت و همه در حال حاضر با این مشکل دست به گریبانند که امیدواریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع این مشکل همکاری لازم را داشته باشد.خانه ملت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید