ابلاغ شیوه نامه تخصیص شماره مستخدم به کارمندان شهرداری

0

پاراف ابلاغ شیوه نامه تخصیص شماره مستخدم به کارمندان شهرداری به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با توجه به اینکه کارمندان شهرداری ها فاقد شماره مستخدم هستند، همین امر آنان را در مقاطع مختلف شغلی نظیر بهره مندی از مزایای ارتقای شغلی و بازنشستگی با مشکلاتی مواجه کرده است.

از این پس به منظور رفع مشکل کارمندان شهرداری تمام کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری مجاز به ورود اطلاعات و اخذ شماره مستخدم خواهند بود. همچنین سایر کارمندان در مراحل بعدی بر اساس اعلام دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نسبت به ثبت اطلاعات لازم برای اخذ شماره شناسه عمل خواهند کرد.

روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود : این شیوه نامه در راستای تفاهم صورت گرفته با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر تخصیص شماره مستخدم به کارمندان شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شده است.

به همین منظور به استناد مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور، سامانه یکپارچه نیروی انسانی شهرداری ها تحت عنوان «سامانه سینا» توسط دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طراحی شده است.

بر اساس این گزارش، شماره مستخدم 12 رقمی صادر شده توسط سامانه در تمام احکام استخدامی کارمندان درج می شود و به عنوان شماره شناسایی کارمندان در شهرداری ها و سازمان های دیگر همچون صندوق های بازنشستگی برای بهره مندی کارمندان از تمام مزایای استخدامی ذیربط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در این گزارش آمده است: به منظور تکمیل اطلاعات سامانه سینا برای اخذ شماره مستخدم، دستورالعمل یا شیوه نامه یاد شده شامل سه راهنما تحت عناوین «راهنمای عمل کارمندان» ، «راهنمای عمل ورود اطلاعات تشکیلات تفصیلی شهرداری» و «راهنمای عمل مسوول سامانه شهرداری» است.

سامانه مورد نظر از ابتدای دی ماه سالجاری به مدت چهار ماه براساس برنامه زمانبندی اعلامی به استانداری ها فعال است.ضمن اینکه شیوه نامه یاد شده و پیوست های مربوط به راهنماهای آن، در سایت سازمان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قابل مشاهده است.

این گزارش افزود : سامانه سینا در چهار بخش کارتابل سازمان، کارتابل استانداری، کارتابل شهرداری و پرونده الکترونیکی کارمند طراحی شده است.پس از ورود اطلاعات شخصی و تحصیلی کارمندان توسط آنان و ثبت در پرونده الکترونیکی کارمند و تکمیل و تایید آن توسط مسوول سامانه در شهرداری ، لازم است تا اطلاعات مربوط از طریق سامانه مورد اشاره به دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت تطبیق با ضوابط و مقررات مربوط، ارسال شود.

ابلاغ شیوه نامه تخصیص شماره مستخدم به کارمندان شهرداری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here