استفساریه ای برای پرداخت حق عائله مندی به دختران مجرد!

0
استفساریه ای برای پرداخت حق عائله مندی به دختران مجرد!
استفساریه ای برای پرداخت حق عائله مندی به دختران مجرد!

پاراف استفساریه ای برای پرداخت حق عائله مندی به دختران مجرد! : در تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است: کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل(۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود.

این تبصره در ادامه آورده است: کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.

این تبصره با ارایه یک طرح استفساریه از سوی مجلس شورای اسلامی تفسیر شده است. متن استفساریه و پاسخ آن به شرح زیر است:

«قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۴۹۶۵/۵۷۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

طرح تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیا کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مذکور نیز برخوردار می شوند یا خیر؟

پاسخ استفساریه:

بلی، از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد نیز برخوردار می شوند.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید