متوسط حقوق کارمندان جهاد کشاورزی از کارکنان سایر ادارات کمتر است

1
متوسط حقوق کارمندان جهاد کشاورزی از کارکنان سایر ادارات کمتر است
متوسط حقوق کارمندان جهاد کشاورزی از کارکنان سایر ادارات کمتر است

پاراف متوسط حقوق کارمندان جهاد کشاورزی از کارکنان سایر ادارات کمتر است : محمدعلی جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: متوسط حقوق کارکنان جها کشاورزی از متوسط حقوق بسیاری ادارات کمتر است.

وی در پاسخ به اظهارات یکی از افراد حاضر در سالن مبنی بر حقوق پایین بازنشستگان سازمان جهاد کشاورزی و عدم پرداخت سهم ۳۵ درصدی این کارکنان گفت: در این رابطه حق با شماست و کارگروه های ویژه ای را تشکیل داده ایم و اقدامات میدانی و آمارگیری هایی نیز داشته ایم.

وی با بیان اینکه متوسط حقوق کارکنان جهاد کشاورزی از متوسط حقوق بسیاری از کارمندان دولت کمتر است، تصریح کرد: در این رابطه کارهای ویژه ای صورت گرفته و کمیسیون های مختلفی تشکیل شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرایی شدن بند ۵ ماده ۱۸۰ قانون گفت: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان نیز از ابتدای سال در همه سازمان های وزارت خانه اجرا می شود.

جوادی با بیان اینکه دو روز پیش نیز جلسه ای داشته ایم تا افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در اسفندماه نیز اجرایی شود، تصریح کرد: البته دولت دچار مشکلاتی در بحث بودجه است.

وی با تاکید بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با حقوق کارکنان این نهاد مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور داشتند، افزود: برای بازنشستگان کشور فرمولی مصوب شده که هرچه مقدار دریافتی فرد کمتر باشد میزان افزایش حقوق آن شخص بیشتر ارتقاء پیدا کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به گونه ای برنامه ریزی شده تا در سه سال آینده حقوق کارکنان زیر خط فقر نباشد.مهر.

1 نظر

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here