بخش نامه همتراز نمودن تقديرنامه های دريافتی كاركنان دولت در برگزاری انتخابات رياست جمهوری

1

پاراف بخش نامه همتراز نمودن تقديرنامه های دريافتی كاركنان دولت در برگزاری انتخابات رياست جمهوری: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در بخشنامه همتراز كردن تقديرنامه هاي دريافتي كاركنان دولت در فرم هاي ارزيابي عملكرد به جهت همكاري در برگزاري انتخابات موضوع بخشنامه شماره ۳۸۹۷/۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور امتیازات تشویق نامه های دریافتی مربوطه را به شرح زیر ابلاغ نمود:

پيرو بخشنامه شماره ۵۹۰۵۱/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ و در راستاي اجراي بند (ز) تصويب نامه شماره ۱۳۷۱۹۶/ت۴۰۰۱۳هـ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۷ هيأت محترم وزيران در خصوص هم‌تراز كردن تقديرنامه هاي دريافتي كاركنان دولت در فرم هاي ارزيابي عملكرد به جهت همكاري در برگزاري انتخابات، با توجه به برگزاري انتخابات همزمان يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراها، جدول مرتبط با بخشنامه مذكور به شرح ذيل تكميل و براي اجرا ابلاغ مي گردد:

مقام صادر كننده تقديرنامه / امتياز تقديرنامه

دبیر شورای نگهبان؛ 6 امتیاز

قائم مقام دبیر شورای نگهبان؛ 5/5 امتیاز

وزیر کشور؛ 5 امتیاز

معاون اجرایی امور انتخابات شورای نگهبان؛ 5 امتیاز

رئیس ستاد انتخابات کشور؛ 5/4 امتیاز

استاندار؛ 4 امتیاز

رئیس هیئت نظارت استان؛ 4 امتیاز

فرمانداری تهران؛ 5/3 امتیاز

رئیس هیئت نظارت شهرستات تهران؛ 5/3 امتیاز

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا؛ 5/3

روسای هیئات های عالی نظارت استان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ 5/2 امتیاز

مدیر کل انتخابات کشور؛ 5/2 امتیاز،

سایر فرمانداران؛ 5/2 امتیاز

رئیس هیئت نظارت سایر شهرستان ها؛ 5/2 امتیاز

غلامحسين الهام- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

امتیازات بخشنامه فوق الذکر در بخشنامه شماره 5404/92/200 مورخ 20/03/1392 در رابطه با همتراز نمودن تقديرنامه هاي دريافتي كاركنان دولت در برگزاري انتخابات رياست جمهوری افزایش یافته است. تصویر دو بخشنامه ذکر شده را از لینکهای زیر دریافت کنید:

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید