موانع اجرای بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان

0

پاراف موانع اجرای بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان:  فانی، وزیر آموزش و پرورش گفت: مجلس با بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان با اعمال سنوات ارفاقی موافقت نکرد و هم اکنون اعمال بازنشستگی پیش از موعد سنوات ارفاقی قانونی نیست.

وزیر آموزش و پرورش: امسال اگر بخواهیم بازنشستگی پیش از موعد داشته باشیم اعمال سنوات ارفاقی قانونی نیست.

لی اصغر فانی امروز در آخرین روز برگزاری اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور اظهار داشت: قبل از دولت آقای احمدی نژاد با این موضوع مواجه بودیم که نیروی انسانی به خوبی توزیع نشده است و هم اکنون نیز این وضعیت را داریم.

وی افزود: استخدام های غیربومی در مناطق محروم و بعد انتقال آنها به موطن اصلی خود باعث شده تا عدم توازن نیروی انسانی به وجود آید.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: پیشنهاد بنده برای حل این مشکل این بود که بازنشستگی پیش از موعد را داشته باشیم و در مناطقی که تورم نیروی انسانی را داریم با بازنشستگی فرهنگیان موافقت شود و آنچه تصویب کردیم این بود که تا پنج سال ارفاق داشته باشیم، اما با آن چیزی که اجرا شد، متفاوت بود.

فانی عنوان کرد: در زمان آقای علی احمدی فرهنگیان را با 5 سال ارفاق بازنشسته کردند و آموزش و پرورش از خدمات بسیاری از همکاران محروم شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: سال گذشته از سازمان مدیریت مجوز گرفتیم تا آن دسته از همکارانی که به آنها نیاز داریم و خودشان نیز تمایل دارند نگهداریم و معادل آن افرادی را که تمایل به بازنشستگی دارند بازنشسته کنیم.

فانی ادامه داد: هم اکنون اگر قرار است بحث بازنشستگی پیش از موعد اجرا شود باید در راستای توازن نیروی انسانی باشد و مجلس نیز با بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی موافقت نکرد و امسال اگر بخواهیم بازنشستگی پیش از موعد داشته باشیم اعمال سنوات ارفاقی قانونی نیست.*تسنیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here