تبدیل وضعیت استخدامی فرهنگیان، بدون مجوز امکان پذیر نیست

0
تبدیل وضعیت استخدامی فرهنگیان، بدون مجوز امکان پذیر نیست
تبدیل وضعیت استخدامی فرهنگیان، بدون مجوز امکان پذیر نیست

پاراف تبدیل وضعیت استخدامی فرهنگیان، بدون مجوز امکان پذیر نیست : حسن حسینی مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به تشریح آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای آموزش و پرورش پرداخت و گفت: تا کنون مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی نیروها از قراردادی به پیمانی و پیمانی به رسمی به ما داده نشده است.

رویکرد دولت طی دو سه سال اخیر استخدام نیروهای پیمانی بوده است و طبق بخشنامه اصلاح نظام اداری که در سال 93 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده ، کاهش تعداد نیروهای رسمی و افزایش نیروهای پیمانی مدنظر بوده است.

حسن حسینی افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری دوگونه استخدام رسمی و پیمانی تعریف شده است.

وی افزود: رویکرد دولت طی دو سه سال اخیر استخدام نیروهای پیمانی بوده است و طبق بخشنامه اصلاح نظام اداری که در سال 93 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده ، کاهش تعداد نیروهای رسمی و افزایش نیروهای پیمانی مدنظر بوده است.

تنها برای نیروهای رسمی آزمایشی مقرر شده که نیروی مربوط پس از سه سال با اعلام نظر گزینش و کسب امتیازات لازم رسمی شود. نیروهای قراردادی نیز برای تبدیل وضعیت باید در آزمون های استخدامی شرکت کنند.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 5000 نیروی انسانی جذب شده در سال جاری نیز به صورت پیمانی استخدام می شوند تاکید کرد: از لحاظ ضوابط و مقررات تفاوتی میان نیروهای رسمی و پیمانی نیست و مزایا و خدماتی که به نیروی رسمی تعلق می گیرد برای نیروی پیمانی هم اختصاص می یابد.

حسینی ادامه داد: برای تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی یا پیمانی به رسمی حتما باید از سوی دولت مجوز صادر شود که تا کنون این امر اتفاق نیفتاده است.

وی درباره بازه زمانی درنظر گرفته شده برای تبدیل وضعیت استخدامی، گفت: تنها برای نیروهای رسمی آزمایشی مقرر شده که نیروی مربوط پس از سه سال با اعلام نظر گزینش و کسب امتیازات لازم رسمی شود. نیروهای قراردادی نیز برای تبدیل وضعیت باید در آزمون های استخدامی شرکت کنند.ایسنا.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید