آیا رفتار و اعمال ما در عالم اثر دارد؟

0
آیا رفتار و اعمال ما در عالم اثر دارد؟
آیا رفتار و اعمال ما در عالم اثر دارد؟

پاراف آیا رفتار و اعمال ما در عالم اثر دارد؟ : همه می دانیم که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در زندگی مادی و دنیایی مان رفتار و اعمال خود ماست و پیش از آن که رفتار و کردار و گفتار ما بخواهد در آخرت سرنوشت ما را رقم بزند در همین دنیا بر زندگی ما تأثیر می گذارد.

در زندگی روزمره خود بارها به تجربه دریافته ایم که پاکی و تقوا مستقیما خیر وصلاح را در زندگی جاری می کند و ظلم و گناه موجب تیرگی و سیاهی زندگی می شود.

یکی از مهمترین عوامل برکت در رزق و روزی، داشتن ایمان و تقوا (عمل به واجبات و ترک محرمات) است و رفتار خیرخواهانه ما به طور طبیعی در پیرامون ما اثر می گذارد. خوبی ما به دیگران در حقیقت خوبی به خودمان است و بدی ما به دیگران در واقع بدی به خود ما وخانواده ماست.

امام رضا علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم (صلی ا… علیه وآله) فرمود: لا تَزالُ اُمَّتی بــِخیرٍ ما تَحابُّوا وَ تَهادَوا وَ أدَّوُا الأمانَهَ و إجتَنِبُوا الحَرامَ وَ وَقَروا الضَّیفَ وَ أقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ/امّت من تا هنگامی که یکدیگر را دوست بدارند، به یکدیگر هدیه دهند، امانت داری کنند، از حرام اجتناب کنند، میهمان را گرامی دارند، نماز را به پا دارند و زکات بدهند، در خیر و خوبی خواهند بود.

رفتار انسانی و اخلاقی ما نسبت به دیگر مردم و خیرخواهی ما برای یکدیگر چنان مورد عنایت و توجه خداست که رحمت و لطف او را به سوی ما جلب می کند حتی هنگامی که با گناهان خود مستوجب عذاب شده باشیم .

مشهور است که امتی از بنی اسراییل به دلیل نافرمانی از پیامبرشان و سرکشی در برابر دستورات خداوند در معرض بلایی آسمانی قرار گرفتند و پیامبر خدا وعید عذاب را به آنان داد. آنها در همان حال که او را نافرمانی کرده بودند نگرانی وقوع عذاب را داشتند و برای همین پناهگاه هایی در زیر زمین ساختند و راه هایی برای کمک به یکدیگر ایجاد کردند تا در صورت وقوع عذاب به یاری یکدیگر بشتابند و آب و غذایی به هم برسانند.

زمان معین شده برای تحقق بلای آسمانی فرا رسید لیکن هیچ اتفاقی نیفتاد و هنگامی که پیامبر خدا با تعجب از این موضوع پرسش کرد وحی آمد که : “چون به یاری یکدیگر شتافتند و بر هم ترحم نمودند عذاب را از ایشان برداشتم “! خداوند دنبال بهانه ای است تا خطاهای ما را ببخشاید و گناهانمان را بیامرزد و دلهایمان را برای رحمت خویش آماده سازد. کاش در سال معنوی جدیدمان این بهانه را با مهربانی و هدیه دادن و احسان به خلق و رسیدگی به نیازمندان و شادکردن دل غمدیدگان برای لطف و رحمت الهی فراهم سازیم.خراسان.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید