سوالات رایج در مورد دفترچه های بیمه درمان تامین اجتماعی و کمک هزینه کفن و دفن

0
سوالات رایج در مورد دفترچه های بیمه درمان تامین اجتماعی و کمک هزینه کفن و دفن
سوالات رایج در مورد دفترچه های بیمه درمان تامین اجتماعی و کمک هزینه کفن و دفن

پاراف سوالات رایج در مورد دفترچه های بیمه درمان تامین اجتماعی و کمک هزینه کفن و دفن : سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و ۱۸ نوع خدمت به مخاطبان ارائه می کند. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی شرکای اجتماعی از راهبردهای مدیریتی این سازمان است. در این بخش سئوالات رایج موضوعاتی مانند بازماندگان، از کارافتادگی، بازماندگان، اروتز و پروتز، کمک هزینه هایی مانند ازدواج، بارداری، اروتز و پروتز، بیماری، بیکاری، کفن ودفن مطرح و اطلاعات لازم در این خصوص ارائه شده است. افراد تحت تکفل، انتقال سوابق، حوادث ناشی از کار، دفترچه درمانی ، دوران خدمت نظام وظیفه و سوابق بیمه ای و سامانه مشاهده سوابق از دیگر موضوعات طرح شده در این بخش است که بیمه شدگان می توانند توضیحات آن را دریافت کنند.

سئوالات رایج در ارتباط با دفترچه های بیمه درمان:

 • در صورت  مفقود شدن دفترچه بیمه درمان  چه کار باید کرد؟

۱-    مراجعه به یکی از شعب سازمان و تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی

۲-  پرداخت جریمه المثنی معادل ۵۰% حداقل دستمزد روزانه برای مرتبه اول و برای مراتب بعدی معادل یکروز حداقل دستمزد روزانه

توضیح اینکه اکر علت مفقود شدن دفترچه به دلیل بروز حوادث قهری و غیرمترقبه و یا گزارش نیروی انتظامی مبنی بر سرقت دفترچه باشد جریمه المثنی اخذ نمی گردد.

 • تاریخ اعتبار دفترچه بیمه درمانی چه اهمیتی دارد؟

اعتبار دفترچه درمانی به منزله میزان استحقاق درمان بیمه شده و منوط به داشتن رابطه بیمه پردازی در دوره مربوطه جهت بهره مندی از مزایای درمانی مقرر در قانون می باشد لذا چنانچه دفترچه درمانی بیمه شدگان فاقد اعتبار باشد و یا ارتباط    بیمه ای فعال با سازمان نداشته باشد حق برخورداری از خدمات درمانی مذکور را نخواهد داشت.

 • مدت اعتبار دفترچه های درمان برچه اساسی تعیین می شوند؟

۱-    نوع مخاطب(اصلی و تبعی)

۲-    نوع ارتباط( بیمه پردازی:اجباری،اختیاری،حرف و مشاغل آزاد – مستمری بگیری)

۳-    میزان کل سوابق پرداخت حق بیمه

۴-     نوع کارفرما (حقیقی و حقوقی)

 • در صورت ترک کار، دفترچه های درمانی را به کجا باید تحویل داد؟

بلافاصله کارفرما می بایست نسبت به جمع آوری دفترچه درمانی آندسته از بیمه شدگانیکه ترک کار آنان از سوی ایشان اعلام گردیده است بهمراه دفترچه های درمانی افراد تبعی آنان اقدام و به شعبه ذیربط تحویل و رسید آن را دریافت نماید.

 • مقررات کیفری استفاده غیر قانونی از دفترچه های درمانی چیست ؟

ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی:هرکس به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین اجتماعی  و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

 • آیا امانت دادن دفترچه درمانی به دیگران جرم محسوب می شود ؟

بلی

 • آیا می توان برای نوزاد چهارم در خواست صدور دفترچه درمانی کرد؟

بلی

 • در صورت فوت بیمه شده اصلی ، دفترچه درمانی او را به کجا باید تحویل داد؟

بازماندگان بیمه شده اصلی متوفی می توانند جهت تحویل و ابطال دفترچه درمانی ایشان به هریک از شعب سازمان مراجعه نموده و نسبت به ابطال دفترچه درمانی،اقدام و رسید آن را دریافت نمایند.

 • در حین مسافرت ، در صورت نیاز به تمدید اعتبار یاتجدید صدور دفترچه درمانی چه کار باید کرد؟

با عنایت به راه اندازی سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی بیمه شدگان / مستمری بگیران و حانواده تحت پوشش آنان در صورت داشتن رابطه بیمه پردازی فعال میتوانند جهت دریافت خدمات دفترچه درمانی (تعویض،تمدید و…) به هریک از شعب سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور مراجعه نمایند.

 • از چه سنی می بایست برای صدور دفترچه بیمه نوزاد اقدام کرد؟

در صورت داشتن ارتباط بیمه ای، شخص بیمه شده اصلی به محض صدور شناسنامه برای نوزاد میتواند نسبت به نامنویسی ایشان بعنوان بیمه شده تبعی در شعبه بیمه پردازی اقدام و دفترچه درمانی برای فرزند خود دریافت نماید.

 • برای تعویض یا تمدید اعتبار دفترچه های درمانی چه اقدامی انجام دهم؟

بیمه شدگان /مستمری بگیران در صورت داشتن ارتباط بیمه ای فعال باسازمان ، میتوانند با مراجعه به هریک از شعب سازمان تامین اجتماعی نسبت به تعویض یا تمدید اعتبار دفترچه درمانی اقدام نمایند.

سئوالات رایج کمک هزینه کفن و دفن:

 • کمک هزینه کفن و دفن در مورد چه کسانی و تحت چه شرایطی پرداخت می شود ؟

به استناد ماده «۸۴» قانون تأمین اجتماعی،کمک هزینه کفن و دفن درصورت احراز شرایط قانونی ، بابت فوت بیمه شده اصلی پرداخت می­گردد. لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی از تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ به بعد در صورت فوت همسر بیمه شده یا مستمری بگیر پرداخت هزینه کفن و دفن صرفاً به شخص بیمه شده اصلی امکانپذیر گردیده است.

 • دریافت کنندگان کمک هزینه کفن و دفن چه کسانی هستند؟

۱- همسر بیمه شده

۲- فرزندان بیمه شده

۳- پدر یا مادر بیمه شده.

 • میزان کمک هزینه کفن و دفن چقدر است ؟

مبلغ کمک هزینه کفن و دفن بابت بیمه شدگانی که از تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ به بعد فوت می­نمایند ،معادل یکماه حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می­باشد.

 • چه مدارکی برای دریافت کمک هزینه کفن ودفن لازم است ؟

۱- دفترچه درمانی متوفی

۲- گواهی فوت بیمه شده

۳- مستندات و مدارک مربوط به کفن و دفن (فاکتور و …)

 • در صورت فوت بیمه شده اصلی ، دفترچه درمانی او را به کجا باید تحویل داد؟

دفترچه درمانی متوفی میبایست به شعبه محل پرداخت حق بیمه یا شعبه محل دریافت مستمری در زمان فوت تحویل گردد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید