معافیت حقوق ۱۵۶ میلیون ریالی حقوق کارمندان

0
معافیت حقوق ۱۵۶ میلیون ریالی حقوق کارمندان
معافیت حقوق ۱۵۶ میلیون ریالی حقوق کارمندان

پاراف معافیت حقوق ۱۵۶ میلیون ریالی حقوق کارمندان: بخشنامه تعیین میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد که بر اساس آن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران ۱۵۶ میلیون ریال در سال تعیین شده است.

در این بخشنامه آمده است با عنایت به‌بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال در سال تعیین شده است

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه تعیین میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵ را ابلاغ کرد.

براساس ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد (۲۰%) است.

در این بخشنامه آمده است با عنایت به‌بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال در سال تعیین شده است.

براساس ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد (۲۰%) است.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید