مصرف بودجه افزایش رفاه و کاهش فقر توسط صندوق‌های بازنشستگی

0
مصرف بودجه افزایش رفاه و کاهش فقر توسط صندوق‌های بازنشستگی
مصرف بودجه افزایش رفاه و کاهش فقر توسط صندوق‌های بازنشستگی

پاراف مصرف بودجه افزایش رفاه و کاهش فقر توسط صندوق‌های بازنشستگی  : ایرنا احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمراسم پایانی سومین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در مشهد گفت: نیمی از بودجه‌ای که باید صرف افزایش رفاه و کاهش فقر می‌شد به صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری داده شد.

کل یارانه نقدی که دولت در سال جاری پرداخت کرده ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است و در این میان میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر زیر پوشش و صندوق بازنشستگی لشگری هم با همین تعداد زیر پوشش ۶۰ درصد کل یارانه پرداختی بوده است.

وی افزود: کل بودجه امسال بخش رفاه اجتماعی کشور که باید صرف افزایش رفاه و کاهش فقر می‌شد ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بود که از این رقم ۲۵۰هزار میلیارد ریال صرف کمک به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری شده است.

وی گفت: کل یارانه نقدی که دولت در سال جاری پرداخت کرده ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است و در این میان میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر زیر پوشش و صندوق بازنشستگی لشگری هم با همین تعداد زیر پوشش ۶۰ درصد کل یارانه پرداختی بوده است.

میدری افزود: ماهیت صندوق‌های بازنشستگی به گونه‌ای است که افراد در سنین کار بخشی از حقوق خود را به این صندوق‌ها پرداخت کرده و در سن بازنشستگی آن را دریافت می‌کنند و درعمل دولت نباید به این صندوق‌ها کمک کند.

وی اظهار کرد: اما مجموعه مشکلات و قوانین کشور باعث شده است دولت ۷۵ درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و حدود ۱۰۰ درصد به صندوق بازنشستگی لشگری کمک کند که این شرایط زنگ خطری برای اقتصاد ما است زیرا در عمل صندوق‌ها عامل رکود و تورم می‌شوند.ایرنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here