70 درصد بودجه وزارت تعادن در اختیار صندوق بازنشستگی

0
70 درصد بودجه وزارت تعادن در اختیار صندوق بازنشستگی
70 درصد بودجه وزارت تعادن در اختیار صندوق بازنشستگی

پاراف 70 درصد بودجه وزارت تعادن در اختیار صندوق بازنشستگی : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از سال ١٣٩٠ در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد. هدف اولیه تأسیس این وزارتخانه، تجمیع تمامی نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه‌گر بود. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت در این بخش حاکی از آن است که دولت، سهم این بخش از کل مصارف بودجه عمومی را در لایحه پیشنهادی سال آینده ٢٣ درصد افزایش داده است.

١- بررسی ارقام پیشنهادی ارائه‌شده از سوی دولت نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (همراه با سازمان‌های تابعه) از ٢٢٧هزار و ٦٨٤ میلیارد ریال در قانون بودجه سال جاری به ٢٧٩ هزار و ٧٤٤ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است که رشد ٢٢,٩ درصدی را نشان می‌دهد. سهم این وزارتخانه از کل مصارف بودجه عمومی نیز از ١٠.١ درصد در لایحه بودجه سال جاری به ١٠.٥ درصد در لایحه پیشنهادی سال آینده افزایش یافته است.

٢- «حوزه ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، ٠,٦ درصد کل بودجه پیشنهادی را با هزارو ٦٩٤ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است که این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری، ٩.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد.

٣- «صندوق بازنشستگی کشوری»، بخش عمده بودجه این دستگاه را با بیش از ١٩٧ هزار میلیارد ریال به خود اختصاص داده که این رقم بابت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان كشوری بوده و ٧٠,٧ درصد کل اعتبارات این دستگاه است. این رقم نسبت به لایحه و مصوب بودجه سال جاری، ٢٧.٥ درصد رشد نشان می‌دهد. این سازمان مسئولیت اداره امور صندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده‌دار است.

٤- رقم پیشنهادی بودجه «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» نسبت به رقم لایحه مصوب بودجه سال ١٣٩٤ افزایش ١٣,٩ درصدی نشان می‌دهد و از سه‌هزار و ٦٠٠ میلیارد ریال به چهارهزار و صد میلیارد ریال رسیده است که این رقم حدود ١.٥ درصد کل بودجه وزارتخانه است.

٥- همچنین ردیف بودجه‌ای با اعتبار ٢٠ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی دولت جهت «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» پیشنهاد شده است.

٦- رقم پرداختی دولت بابت «بیمه‌های اجتماعی» با ١٢,٨ درصد رشد از ١٠ هزار میلیارد ریال در لایحه و قانون بودجه سال جاری به ١١هزارو ٢٨٠ میلیارد ریال رسیده که این رقم حدود چهار درصد کل بودجه پیشنهادی این بخش است.

٧- ردیف بودجه‌ای مربوط به «سازمان تأمین اجتماعی» با ١٢ درصد رشد نسبت به رقم لایحه و قانون سال ١٣٩٤ به سه‌هزارو ٢١٤ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی رسیده است. این رقم مربوط به سهم دولت از افزایش حقوق کارگران است و حدود یک درصد کل بودجه پیشنهادی وزارتخانه را تشکیل می‌دهد.

٨- رقم پیشنهادی بودجه «سازمان بیمه سلامت ایران» با ١١,٩ درصد رشد نسبت به رقم لایحه و قانون سال جاری به سطح ٥٤ هزار و ٦٠٤ میلیارد ریال افزایش یافته که این رقم بالغ بر ١٩.٥ درصد کل بودجه پیشنهادی این وزارتخانه است. این سازمان از ابتدای مهر ماه سال ١٣٩١ به منظور ارتقای سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از سوی بیمه‌شدگان، رفع همپوشانی بیمه‌ای و گسترش برنامه پزشک خانواده تشکیل شده است.

٩- اعتبار پیشنهادی «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای»، با ٢٦,٦ درصد رشد نسبت به رقم مصوب سال جاری، از چهارهزارو ٥٤٨ میلیارد ریال به پنج‌هزار و ٧٥٩ میلیارد ریال رسیده که این رقم معادل ٢.١ درصد کل اعتبارات این بخش است.

سعیده شفیعی. پژوهشگر اقتصادی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید