ابلاغ قانون پیش‌فروش ساختمان

0
پیش‌فروش ساختمان
پیش‌فروش ساختمان

پاراف ابلاغ قانون پیش‌فروش ساختمان : عباس آخوندی  وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور اجرای تبصره ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان و نظارت مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها را برای اجرای کامل مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان ابلاغ کرد.

آخوندی در این نامه تأکید کرد، با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، تبلیغات بدون مجوز غیرقانونی خواهد بود. در نامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان بدون اخذ مجوز لازم، مراتب به مراجع قضایی مربوطه گزارش و موضوع آن توسط اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری شود.

در ادامه وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که در این راستا ضرورت دارد ضمن ارائه آموزش لازم به همکاران و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان از طریق رسانه‌ها، هماهنگی لازم با حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مشاور و نماینده اینجانب در شورای حفظ حقوق بیت المال جهت اخذ نظریه مشورتی و کسب تکلیف نهایی، به عمل آید.

متن قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب ۸۹/۱۰/۲۹

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان

بخشی از متن نامه:

همان‌گونه که آگاهی دارند اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ متضمن حقوق شهروندان و ایجاد اطمینان در بازار مسکن و ساختمان بوده و می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای توسعه امر ساخت‌وساز باشد؛ بنابراین با توجه به ضرورت انجام تکالیف مقرر در قانون، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل آن، بدین‌وسیله اجرای تبصره ماده ۲۳ قانون، ناظر به مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مذکور به آن اداره کل تفویض می‌گردد؛ بنابراین لازم است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی درباره انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان بدون اخذ مجوز لازم، مراتب به مراجع قضائی مربوطه گزارش و موضوع آن اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری شود.

در این راستا ضرورت دارد ضمن ارائه آموزش لازم به همکاران و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان از طرق مختلف رسانه‌ای، هماهنگی لازم با حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مشاور و نماینده این‌جانب در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، معمول و موانع احتمالی فنی و قضائی را جهت اخذ نظریه مشورتی و کسب تکلیف نهایی، به عمل آید.

قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ در ۲۴ ماده به تصویب رسیده است. در ماده ۲۱ قانون پیش‌فروش ساختمان آمده است:

پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام برای تبلیغ و آگهی پیش‌فروش، به هر طریق، ازجمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و…، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد‌شده ارائه کند. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد‌شده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت، به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ١٠‌ میلیون (١٠,٠٠٠.٠٠٠) ریال تا ‌صد‌ میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

همچنین در ماده ۲۳ این قانون نیز آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ٩١ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.در تبصره این ماده قانونی قید شده جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شوند، مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه‌و‌شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب با اجرای آن موقوف می‌شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here