تصویبنامه ۱۸۰۳۹ هیات وزیران درباره تعیین نصاب معاملات در سال ۹۷

هیأت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نصاب سال ۹۷ معاملات دولتی را تصویب کرد.

  • نوع مصوبه: تصویبنامه
  • مرجع صدور مصوبه: هیات وزیران
  • شماره مصوبه: ۱۸۰۳۹/ت۵۵۳۴۴هـ
  • تاریخ مصوبه: ۱۳۹۷/۲/۲۲
  • عنوان و لینک دانلود مصوبه: تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۵۶/۹۳۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می­گردد:

  • ۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
  • ۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
  • ۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می­شود، تسری می­یابد.

معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

مطالب مرتبط:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.