نحوه محاسبه دستمزد کارگران شب کارِ غیر نوبتی و بازنشستگی، مشکل کارگران ساختمانی

0
دستمزد کارگران شب کارِ غیر نوبتی

پاراف نحوه محاسبه دستمزد کارگران شب کارِ غیر نوبتی و بازنشستگی، مشکل کارگران ساختمانی :

۱- کارگری ۵۰ ساله هستم. چند سال است که همیشه شب کارم، یعنی فقط شب ها سَرِ کار هستم. آیا حقوق و سابقه بیمه من با همکاران روزکارم تفاوتی دارد؟ به نظر می رسد در محاسبه سابقه پرداخت حق بیمه، تفاوتی با همکاران روزکارتان ندارید، اما حقوق و مزایای دریافتی با هم تفاوت دارد. ظاهر پرسش، نشان می دهد که کار شما به صورت شیفتی(نوبت کاری) نیست. به دیگر سخن، ساعت کاری شما طی هفته تغییر نمی کند. بنابراین مشمول مقررات مربوط به «نوبت کاری» نمی شوید. طبق ماده ۵۸ قانون کار، «برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی، ۳۵درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.» به این ترتیب، باید مزد پایه شما نسبت به همکاران روزکارتان، ۳۵درصد بیشتر باشد.

۲- در یک شرکت خدماتی پیمانکاری مشغول به کار هستم. کارفرما ما را مجبور به اضافه کاری می کند و در مقابل، دستمزدی بابت این اضافه کاری پرداخت نمی کند. در ضمن، بخش هایی از حقوق و مزایای ما نیز پرداخت نشده است. با توجه به این که قرارداد پیمانکار رو به پایان است، همه نگران وضعیت مطالباتمان هستیم؟ براساس ماده ۵۹ قانون کار، «موافقت کارگر» و پرداخت اضافه کار، شرط ارجاع اضافه کاری به کارگر است. در صورتی که پیمانکار مربوطه، شما را مجبور به کار می کند، می توانید با طرح شکایت در شوراهای حل اختلاف اداره کار، مانع از سوءاستفاده وی شوید. ضمن این که، طبق تبصره ماده ۱۷۲ قانون کار، کارفرمای متخلف، افزون بر پرداخت مطالبات شما، به یک سال زندان یا جریمه ای معادل ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم خواهد شد. نکته دیگر این که، بر اساس تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی، یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که کارفرمای شما برای او کار می کند، پس از صدور رأی، باید از محل ضمانت حسن انجام کار ِکارفرمای شما، مطالباتتان را پرداخت کند.

شرایط بازنشستگی، مشکل کارگران ساختمانی

مکاری بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: فهرست بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۳۹۵ هنوز ارائه نشده است. مسلم مکاری با اشاره به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل دولت مبنی بر لزوم برخورداری تمام کارگران ساختمانی از بیمه تأمین اجتماعی در سطح کشور، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در این بخش، با اعمال سهمیه‌بندی در مورد زیر پوشش قرار دادن بیمه کارگران ساختمانی گفت که این موضوع در مورد هیچ یک از انواع بیمه شدگان دیگر این سازمان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این سهمیه هر سال در اردیبهشت ماه و در نهایت خردادماه اعلام می‌شد، خاطرنشان کرد: متأسفانه تا به امروز که در تیرماه سال‌جاری هستیم این سهمیه اعلام نشده و افرادی را در نوبت ثبت‌نام بیمه داریم که حدود سه سال است منتظر دریافت این خدمات هستند و تعداد متقاضیان واجد شرایط رو به افزایش است.

مکاری مشکل اصلی بیمه کارگران ساختمانی را شرایط بازنشستگی این نوع بیمه دانست و افزود:با وجود اینکه سختی کار این بیمه‌شدگان و مشکلات فراوان این بخش، متأسفانه شرایط بازنشستگی در بیمه کارگران ساختمانی، ۳۵ سال سابقه کار یا حداقل سن ۶۵ سال برای بازنشستگی است که موضوع سؤال و ابهام به وجود آورد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل افزود: شرایط سختِ کارگران ساختمانی و مشکلات این حرفه به هیچ عنوان همراه با آنچه در قوانین آمده نیست و کارگران در رشته‌های مختلف ساختمانی مانند سنگ‌کاری، جوشکاری، آرماتوربندی، گچ‌کاری، بنایی و غیره از نظر شرایط کاری و فیزیکی، دارای شرایط سخت و خطرناک و طاقت‌فرسا هستند و رسیدن به آنچه در قوانین این بیمه قید شده بعید و دور از ذهن است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید