نحوه محاسبه دستمزد کارگران شب کار چگونه است؟

0
نحوه محاسبه دستمزد کارگران شب کار چگونه است؟
نحوه محاسبه دستمزد کارگران شب کار چگونه است؟

پاراف نحوه محاسبه دستمزد کارگران شب کار چگونه است؟ : به پرسش و پاسخ های مطرح شده در این خصوص توجه کنید. شاید شما نیز پاسخ خود را دریافت کنید. این پرسش و پاسخ ها به شرح زیر است:

۱- سئوال: کارمند یکی از صندوق های مالی و اعتباری هستم. پس از بررسی اینترنتی سوابق بیمه ام متوجه شدم که از سال ۸۶ به بعد، ۴۳ ماه از حق بیمه من، ۱۵ روزه رد شده است. برای احقاق حقم چه کاری می توانم انجام بدهم؟

پاسخ: اگر اشتغال شما در محل کارتان به صورت پیوسته است، کارفرما وظیفه دارد بیمه شما را کامل رد کند. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.» بنابراین، در صورتی که کارفرما، بیمه برخی از ماه ها را به صورت ناقص رد می کند، شما و همکارانتان می توانید با مراجعه به مراجع حل اختلاف اداره کار، ضمن طرح شکایت، اجرای کامل ماده ۱۴۸ قانون کار را توسط کارفرما از وی مطالبه کنید.

۲- سئوال: کارگری ۴۵ ساله هستم. ۵ سال است که همیشه شب کارم، یعنی فقط شب ها سَرِ کار هستم. آیا حقوق و سابقه بیمه من با همکاران روزکارم تفاوتی دارد؟

پاسخ: به نظر می رسد در محاسبه سابقه پرداخت حق بیمه، تفاوتی با همکاران روزکارتان ندارید، اما حقوق و مزایای دریافتی با هم تفاوت دارد. ظاهر پرسش، نشان می دهد که کار شما به صورت شیفتی(نوبت کاری) نیست. به دیگر سخن، ساعت کاری شما طی هفته تغییر نمی کند. بنابراین مشمول مقررات مربوط به «نوبت کاری» نمی شوید. طبق ماده ۵۸ قانون کار، «برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی، ۳۵درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.» به این ترتیب، باید مزد پایه شما نسبت به همکاران روزکارتان، ۳۵درصد بیشتر باشد.

۳- سئوال : در یک شرکت خدماتی پیمانکاری مشغول به کار هستم. کارفرما ما را مجبور به اضافه کاری می کند و در مقابل، دستمزدی بابت این اضافه کاری پرداخت نمی کند. در ضمن، بخش هایی از حقوق و مزایای ما نیز پرداخت نشده است. با توجه به این که قرارداد پیمانکار رو به پایان است، همه نگران وضعیت مطالباتمان هستیم.

پاسخ: براساس ماده ۵۹ قانون کار، «موافقت کارگر» و پرداخت اضافه کار، شرط ارجاع اضافه کاری به کارگر است. در صورتی که پیمانکار مربوطه، شما را مجبور به کار می کند، می توانید با طرح شکایت در شوراهای حل اختلاف اداره کار، مانع از سوءاستفاده وی شوید.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید