لغو بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه و برقراری بیمه عمر برای بازنشستگان تامین اجتماعی

0

پاراف لغو بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه و برقراری بیمه عمر برای بازنشستگان تامین اجتماعی :  محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام این خبر که از ابتدای امسال بیمه عمر برای بازنشستگان تامین اجتماعی برقرار می‌شود، عنوان کرد:

دومیلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته داریم که از ابتدای امسال بیمه عمر برای آنها برقرار می‌شود و به ازای هر نفر ماهانه سه هزار تومان است.

وی افزود: بر این اساس در صورت فوت به بازماندگان مبلغ سه میلیون تومان اعطا می‌شود که جدای از حق کفن و دفن است.

زدا در واکنش به انتقادهای مطرح در خصوص عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع و بازنشستگی کارگران با ۲۵ سال سابقه کار اظهار کرد:

زمانی که این قانون به تصویب رسید، کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول این قانون می‌توانستند در صورت داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه در صورت درخواست کارفرمایان مربوطه و پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه توسط کارفرما و مابه‌التفاوت ۵۰ درصد حق‌بیمه و مستمری پرداختی تا رسیدن به سن بازنشستگی از سوی دولت از مزایای مستمری برخوردار شوند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود:

تا زمانی که بودجه می‌رسید این قانون را اجرا می‌کردیم، اما طی دو سال گذشته با عدم امکان دولت برای اختصاص این مبلغ مواجه شدیم. سال ۹۳ پس از تشکیل جلسات کارشناسی و پیگیری مباحث حقوقی، در نهایت موافقت و مصوبه دولت را برای حل این مشکل دریافت کردیم.

وی ادامه داد: بر این اساس کارفرمایان مشمول ماده ۱۰ قانون مذکور می‌توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه‌های پیش‌بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه‌های مترتب شامل ۵۰ درصد سهم کارفرما و ۵۰ درصد سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده را راسا پرداخت و بیمه‌شدگان مورد درخواست بر اساس قانون بازنشسته و از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here