چه پرونده هایی موضوع بیشترین شکایت‌ها از دستگاه‌های دولتی است؟

0
موضوع بیشترین شکایت‌ها از دستگاه‌های دولتی
موضوع بیشترین شکایت‌ها از دستگاه‌های دولتی

پاراف چه پرونده هایی موضوع بیشترین شکایت‌ها از دستگاه‌های دولتی است؟ : عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری در خصوص انواع شکایت ها علیه دستگاه های دولتی که در قوه قضائیه ثبت می شود، گفت: موضوعات مالی و تجاوز به منابع طبیعی و ملی بیشترین دلیل شکایت ها و تشکیل پرونده ها است.

شکایت ها و پرونده هایی با موضوع معوقات بانکی هم تعداد زیادی از شکایت ها را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به احداث اداره کل پیشگیری در رابطه با کاهش شکایت ها علیه دستگاه های دولتی گفت: در سالهای اخیر سعی شده است که آمار پرونده هایی که مربوط به شکایت علیه دستگاه های دولتی است، کاهش یابد.

مدتهاست که اختلافات و شکایت های داخلی بین دستگاه های دولتی در خود دولت ثبت و رسیدگی می شود و شکایتی به قوه قضائیه ارسال نمی شود

وی در پاسخ به این سوال که بیشترین شکایت ها پیرامون چه مسائل و موضوعاتی است، گفت: مسائل مختلفی مطرح است اما بیشترین شکایت ها مربوط به تجاوز اراضی ملی و طبیعی و همچنین پرونده های مالی و اقتصادی است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت دادگستری در رابطه با شکایت ها و پرونده هایی با موضوعات مالی، اظهار داشت: شکایت ها و پرونده هایی با موضوع معوقات بانکی هم تعداد زیادی از شکایت ها را به خود اختصاص داده است.

اختلاس و تصادف، در بین شکایت ها

میرکوهی تصریح کرد: علاوه بر این موضوعات، شکایت هایی با محورهایی از جمله مفاسد اقتصادی، ارتشاء و اختلاس نیز مطرح بودند.

معاون وزیر دادگستری افزود: حتی در بین شکایت ها، شکایت هایی با موضوع تصادفات که به وضعیت راه ها باز می گردد، نیز دیده می شود.

رسیدگی به اختلافات داخلی در دولت

میرکوهی همچنین در رابطه با شکایت دستگاه های دولتی علیه هم نیز گفت: مدتهاست که اختلافات و شکایت های داخلی بین دستگاه های دولتی در خود دولت ثبت و رسیدگی می شود و شکایتی به قوه قضائیه ارسال نمی شود.مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید