تغییر مرجع صدور مجوز به سایت های خرید و فروش

0
مرجع صدور مجوز
مرجع صدور مجوز

پاراف تغییر مرجع صدور مجوز به سایت های خرید و فروش : مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: به‌رغم رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های اینترنتی که در تمام صنوف رخنه کرده‌اند نظارتی بر فعالیت آنها نیست و کالای تقلبی و قاچاق به معضل برخی از این فروشگاه‌ها تبدیل شده‌‌اند.

مانی که اتحادیه فناوران عهده‌دار این تکلیف بود با توجه به ایرادات آیین‌‌نامه مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی، پیشنهادهایی را ارائه دادیم که شاید به دلیل همین پیشنهادها مسوولیت صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه فناوران سلب و به اتاق اصناف سپرده شد.

وی از تغییر مرجع مجوزدهی به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی از ابتدای سال ۹۵ خبر داد و گفت: پیش از این صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی بر عهده اتحادیه فناوران یارانه تهران بود که از سال ۹۵ این تکلیف به اتاق اصناف سپرده شد.

وی با اشاره به ایرادات شیوه کار سابق، گفت‌: فروشگاه‌های اینترنتی در رسته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و معتقدیم هر فروشگاه برای ارائه هر نوع محصول باید از اتحادیه مربوط به همان صنف مجوز بگیرد و نظارت نیز بر عهده همان اتحادیه باشد؛ زیرا منطقی است برای مثال اتحادیه فناوران نمی‌تواند مانند اتحادیه پوشاک بر کالاهای این صنف نظارت کند یا فروش کالای لوازم بهداشتی تحت نظارت اتحادیه مربوطه بی‌اشکال‌تر خواهد بود.

به‌رغم ایرادات آیین‌نامه، در گذشته اتحادیه فناوران رایانه هر ۱۵روز تمامی فروشگاه‌های اینترنتی را بررسی و با تخلف‌ها برخورد می‌کرد و در صورت نیاز پلمب انجام می‌شد.

میرمهدی با بیان اینکه تعداد فروشگاه‌های اینترنتی هر روز بیشتر می‌شود و در تمام صنوف رخنه کرده‌اند، گفت: به‌رغم رشد قارچ‌گونه سایت‌های خرید و فروش اینترنتی،‌ نظارتی بر فعالیت این واحدها وجود ندارد.

این در حالی است که فعالیت فعلی فروشگاه‌های اینترنتی با مشکلات زیادی درگیر است و بسیاری از این فروشگاه‌ها منبع موثقی برای کالاهایشان ندارند و در اجناس آنها کالای تقلبی و قاچاق نیز دیده می‌شود.دنیای اقتصاد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here